Zapraszamy się do zapoznania z przedstawionymi poniżej zasadami dotyczącymi organizacji i przebiegu oraz wymagań programowych egzaminów pisemnych i ustnych z tzw. Praktycznej Nauki Języka (PNJ) – odpowiednio: francuskiego / włoskiego / hiszpańskiego (zgodnie z wybranym profilem).

 

Regulamin egzaminów PNJ-F-W-H.pdf 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2020, godz. 12:13 - Edyta Kociubińska