Zasady prenumeraty na rok 2021

instytucje i osoby nie należące do PTP - 123,12 zł.

 

Wpłaty na konto: Przegląd Psychologiczny

Bank PEKAO SA, III/O Lublin, nr 83 1240 2382 1111 0000 3926 1036

 

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJE:

Dział Marketingu i Kolportażu TN KUL

ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin

tel. 081 524 51 71

 

Zamówienia można złożyć listownie lub telefonicznie.

 

 

 

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2021, godz. 12:22 - Barbara Cichy-Jasiocha