REKRUTACJA 2019

na zgłoszenia czekamy: 30 stycznia - 28 luty 

 

Informacja dla nauczycieli i rodziców: do pobrania TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA: do pobrania TUTAJ

 

AMH

 

 

Program Akademii obejmujący cykl spotkań wykładowych i warsztatowych skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Kwalifikacja odbywa się w trybie konkursu na początku każdego roku kalendarzowego, w którym bierze się pod uwagę szkolne i pozaszkolne osiągnięcia kandydatów. Do udziału w programie zgłasza uczniów szkoła na wniosek nauczyciela (w wyjątkowych wypadkach uczeń może - za zgodą rodziców - zgłosić się sam, o ile przedstawi udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i dyscyplin humanistycznych).

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Uniwersytetu Otwartego (Gmach Główny KUL, Al. Racławickie 14, pok. 109a).

Udział w AMH jest bezpłatny.

Akademia objęta jest patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny sprawuje Radio Lublin.