Zasady udzielania pomocy studentom niesłyszącym w KUL

 1. Kształcenie odbywa się w języku polskim. Student powinien posługiwać się biegle językiem polskim w piśmie (czytać i pisać),

 2. Pomocy udziela się tylko tym studentom, którzy zwracają się z prośbą o pomoc i systematycznie uczestniczą w specjalnie zorganizowanych zajęciach,

 3. Środki stosowane w komunikowaniu się ze studentami niesłyszącymi są dostosowane do potrzeb studentów w następujący sposób:

  • na pierwszym i drugim roku uwzględniane są umiejętności wyniesione ze szkół niższego stopnia;

  • od roku trzeciego wymagana jest biegła znajomość języka polskiego;

  • język migowy jest wykorzystywany w tłumaczeniach (wyjaśnieniach) na zajęciach indywidualnych i konsultacjach; 
  • nie przewiduje się tłumaczenia na język migowy wykładów w czasie ich trwania (tłumaczenia symultanicznego), 
  • transliteracja jest możliwa w czasie trwania wykładów (na życzenie studentów), ale wykorzystywana jest przede wszystkim na zajęciach indywidualnych, w czasie konsultacji i dyskusji.

 

 

 

Konsultacje pracowników Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących

 

 

po uprzednim kontakcie  dr Aleksandra Borowicz

 

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2020, godz. 15:27 - Aleksandra Borowicz