Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na Wydziale Biotechnologia i Nauk o Środowisku. Nadrzędnym celem Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest wdrożenie przejrzystych i jednoznacznych mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia, opartą na współczesnych osiągnięciach nauki oraz spełniającą wymagania rynku pracy.

 

Zasady Zapewniania Jakości Ksztalcenia

zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 21.03.2017 r.

 

Protokol hospitacji zajęć dydaktycznych

zatwierdzony przez WKJK w dniu 17.09.2019 r.

 

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 08:59 - Iwona Wysk