Przyjdź 3 marca 2020 r. o godzinie 12.00 do auli 114 w Centrum Transferu Wiedzy, na spotkanie z funkcjonariuszami CBA i dowiedz się więcej o działalności Biura na rzecz bezpieczeństwa Państwa Polskiego, procedurze rekrutacyjnej oraz możliwych ścieżkach kariery. Uwaga! Obowiązują zapisy!

 

Termin spotkania: 3.03.2020 (wtorek) | godzina 12.00-14.00

Miejsce spotkania: Centrum Transferu Wiedzy aula 114, Al. Racławickie 14

 

Uczestnicy: spotkanie otwarte, adresowane do wszystkich zainteresowanych pracą/służbą w CBA, a w szczególności do absolwentów oraz studentów ostatnich lat pierwszego i drugiego stopnia studiów Wydziałów: Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Informatyki, Matematyki i Architektury Krajobrazu, a także Wydziału Nauk Społecznych.

 

Obecnie poszukuje studentów ostatnich lat oraz absolwentów do służby lub pracy w zakresie m.in.: analiz, obsługi prawnej, pracy operacyjno-rozpoznawczej, czynności dochodzeniowo-śledczych, czynności kontrolnych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, logistyki, finansów, współpracy międzynarodowej, informatyki śledczej, elektroniki, łączności radiowej, bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, administrowania sieciami teleinformatycznymi, administrowania systemami informatycznymi, programowania, kierowania projektami teleinformatycznymi, pomocy technicznej (help-desk).

 

Możliwe miejsca służby/pracy: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin, Łódź, Katowice, Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

 

Swoim funkcjonariuszom/pracownikom CBA oferuje:

  • możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności;
  • uczestnictwo w tworzeniu nowoczesnej służby specjalnej;
  • kontynuowanie rozwoju zawodowego i naukowego;
  • stabilne i korzystne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania.

 


 

Uwaga! Na spotkanie informacyjne obowiązują zapisy

wyłącznie przez Portal Kariery!

 

1 | Zaloguj się do Portalu Kariera: https://portalkariery.kul.pl/pl

2 | Po zalogowaniu do portalu wejdź w link: https://portalkariery.kul.pl/pl/events/details?id=612837f0-fd43-ea11-81a3-000c29779ebe albo w menu przejdź do kalendarza Wydarzeń (miesiąc marzec). Kolorem niebieskim oznaczone są wydarzenia dostępne w danym miesiącu.

3 | Aby się zapisać na wydarzenie naciśnij „Szczegóły”, a następnie przycisk „Aplikuj”. Po zaaplikowaniu otrzymasz komunikat „Twoja aplikacja została przesłana” (musisz wcześniej wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w Profilu Klienta).

 

 


 

Kontakt w sprawach rekrutacji

22 437 15 06, rekrutacja@cba.gov.pl

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2020, godz. 10:46 - Marta Szymańska-Jarosz