Narodowy Zasób BibliotecznyNa podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. część kolekcji ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL została zakwalifikowana do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zaliczone do niego zostały najcenniejsze rękopisy, w tym tzw. Archiwum Filomatów, stare druki, a także zbiory muzyczne. Wszystkie wymienione obiekty od tej pory będą objęte tzw. wieczystą ochroną.

 

Narodowy Zasób Biblioteczny gromadzi zbiory o wyjątkowej wartości i znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego. W jego skład wchodzą dzieła o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej. O zaliczeniu księgozbioru do NZB decyduje Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego, działająca przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Włączenie do niego zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL to dowód jej znaczenia dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2020, godz. 15:13 - Leszek Wojtowicz