Czy zdania typu "Miłość, która krzywdzi"; "Drinki, które podbiły świat" to zdania proste czy złożone? Mają po jednym orzeczeniu, co wskazywałoby na zdania pojedyncze, ale z drugiej strony pojawia się w nich spójnik "która/które" wskazujący na zdanie złożone przydawkowe.

 

Zdania tego typu można zaliczyć do zdań podrzędnie złożonych przydawkowych, jeśli założymy, że orzeczenie jest domyślne, np.: (To jest) miłość, która krzywdzi; (To są) drinki, które podbiły świat. Byłyby to zdania proste, gdyby miały następującą konstrukcję: Ta miłość krzywdzi; Te drinki podbiły świat.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2010, godz. 10:41 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn