„Spotkania z krytyką literacką” to cykl spotkań (paneli dyskusyjnych), zainicjowanych w 2007r. przez Katedrę Krytyki Literackiej i Koło Naukowe Krytyków Literackich, mających na celu przybliżenie studentom Specjalizacji Krytycznoliterackiej (ale także wszystkim studentom polonistyki, bowiem mają one charakter spotkań otwartych) sylwetek współczesnych krytyków literackich. Dyskusję z gościem prowadzą członkowie KNKL. Studenci mają możliwość nie tylko wysłuchania zaproszonych gości, ale również zadawania im pytań np. o stan krytyki literackiej w Polsce lub osobiste preferencje poetyckie czy prozatorskie. Propozycje dotyczące gości kolejnych spotkań mogą zgłaszać również sami studenci Specjalizacji Krytycznoliterackiej.