ksiadzprof_120

Ks. prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński


WIEK NIEWINNOŚCI
- ur. 27 lutego 1929 r. w Waldkowie, na Wileńszczyźnie.    
- od 1946 r. pobierał naukę w państwowym liceum dla dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim.
- w latach 1949-1954 r. odbył studia w Seminarium Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim.
- w 1957 r. podjął studia w ramach specjalizacji filozoficzno-psychologicznej na Wydziale Filozofii KUL.
- w 1961 r. obronił pracę magisterską, poświęconą założeniom pawłowowskiej koncepcji życia psychicznego.

O SOBIE SAMYM DO POTOMNOŚCI
- Profesor marzył o założeniu psychologicznego laboratorium eksperymentalnego oraz ośrodka obliczeniowego na KUL. Marzenia te rzeczywiście zrealizował już w ciągu kilku następnych lat.

VIVANT PROFESSORES!
 - w 1963 r. obronił na KUL pracę doktorską, dotyczącą wartości i cech osobowości
- po doktoracie rozpoczął pracę w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej, której pozostał wierny przez całe swoje zawodowe życie.
- w 1972 r. habilitował się i jako docent objął kierownictwo zarówno Katedry Psychologii Eksperymentalnej, jak i specjalizacji filozoficzno-psychologicznej KUL.
- w 1980 r. został Dziekanem Wydziału Filozofii KUL i od początku kadencji podjął wraz z innymi pracownikami naukowymi starania o reaktywację byłego Wydziału Nauk Społecznych oraz utworzenie czterech sekcji: psychologii, socjologii, ekonomii i pedagogiki. Projekt ten, mimo wielu trudności, został zrealizowany w roku 1981. Profesor Zdzisław Chlewiński stał się nie tylko ojcem nowego Wydziału, ale również współautorem programu dydaktycznego psychologii, niezależnego od filozofii.
- w 1988 r. ksiądz doc. Chlewiński otrzymał tytuł naukowy profesora, a w 1992 – stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej.
- był szefem Katedry do 2002 roku, ale przejście na emeryturę nie oznaczało dla niego zerwania ze środowiskiem i nauką.

STĄD DO EUROPY
- w 1967 r. wyjechał do USA, gdzie uczył się u najlepszych profesorów, m.in. Ernesta R. Hilgarda i Karla H. Pribrama.

NON OMNIS MORIAR
- profesor Zdzisław Chlewiński jest autorem książek i artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, wychowawcą kilkudziesięciu roczników studentów, promotorem prac magisterskich i doktorskich, mistrzem dla wieloletnich współpracowników, skutecznym organizatorem życia akademickiego, a także podróżnikiem i marzycielem. Jest Człowiekiem Uniwersytetu, w pełnym tego słowa znaczeniu. W 2009 roku ukończył kolejną książkę, tym razem poświęconą psychologicznej analizie tragicznych wydarzeń na Wileńszczyźnie, które miały miejsce pod koniec II wojny światowej.

Zredagowane przez dr E.Talik i mgr A.Dobrowolską-Nowak w oparciu o informacje przygotowane przez prof. P.Francuza.
Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2009, godz. 11:19 - Radosław Bułtowicz