Leon Wyczółkowski (1852-1936), Wnętrze katedry wawelskiej z nagrobkiem króla Władysława Warneńczyka

  • photo 454

Leon Wyczółkowski (1852-1936), Wnętrze Katedry Krakowskiej z nagrobkiem króla Władysława Warneńczyka

Leon Wyczółkowski, znany przede wszystkim jako twórca obrazów olejnych - pejzaży, scen rodzajowych, martwych natur i portretów, po 1911 r. zrezygnował z techniki olejnej, by zająć się głównie grafiką oraz techniką akwareli i pasteli.

  1. Obiekt

  2. Dane szczegółowe

    • Typ: odbitka graficzna
    • Tytuł: Wnętrze katedry krakowskiej z nagrobkiem króla Władysława Warneńczyka
    • Datowanie: 1921
    • Autor: Leon W yczółkowski (1852-1936)
    • Technika: litografia, akwarela
    • Materiał: papier
    • Wysokość (cm): 48.5
    • Szerokość (cm): 38.3
    • Sygnatura: l.d.: LWyczół 1921
    • Pochodzenie: dar Stanisławy i Tadeusza Witkowskich z 1991 r.
    • Literatura:
      • Danczowska H., Architekt Tadeusz Witkowski (1904-1986). Kalendarium życia i twórczości, Lublin 2009, s. 72, poz. 9, il. na s. 77.
      • Przylicki K., Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (kat. wyst., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 27.06-30.10.2012), red. Z. Fałtynowicz, Suwałki 2012, s. 38, poz. 138.
      • Przylicki K., Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 76.
  3. Metryka

    • Nr inwentarzowy: MU KUL II-254
    • Autor opisu: Krzysztof Przylicki
    • Autor zdjęć: Ireneusz Marciszuk

do góry

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2017, godz. 11:27 - Leszek Wojtowicz