1. dr hab. Anna Janus-Sitarz – kierownik
  2. prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek – zastępca kierownika; specjalista ds. badań z zakresu dydaktyki literatury
  3. dr Ewa Horwath – specjalista ds. badań z zakresu dydaktyki języka
  4. dr hab. Grzegorz Adamczyk – specjalista ds. badań ilościowych
  5. dr Robert Szwed – specjalista ds. badań jakościowych
  6. mgr Piotr Kalwiński – specjalista ds. narzędzi dydaktycznych
  7. mgr Anna Syguła – specjalista ds. narzędzi dydaktycznych
  8. dr Anna Adamczuk-Stęplewska – asystent merytoryczno-administracyjny

 

Biuro projektu i siedziba zespołu badawczego mieści się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Collegium Norwidianum, CN-205 i 206; Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin; tel.: +48 814454309; poldyd@kul.pl

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2014, godz. 09:35 - Agata Poręba