Zespół Redakcyjny

ks. prof. dr hab. Jan Zimny

(redaktor naczelny)


dr Anna Różyło

(z-ca redaktora naczelnego)


dr Wacław Kędzior

(sekretarz redakcji)

 

dr Dariusz Żak
(członek redakcji)


mgr Rafał Podleśny

(redaktor techniczny)

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2012, godz. 15:08 - Rafał Podleśny