Zestawienie punktów ECTS, które student winien uzyskać na zajęciach obowiązkowych lub podstawowych (podstawa prawna: uchwała Senatu KUL z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie wytycznych programowych § 17 ust. 1 pkt 7).

 

1. Europeistyka stacjonarne I stopnia

    - edycja od 2012/13

                 - zmiana dla III roku (2014/15)
    - edycja od 2013/14

    - edycja od 2014/15

2. Europeistyka stacjonarne II stopnia

    - edycja od 2012/13
    - edycja od 2013/14

    - edycja od 2014/15

3. European Studies BA

    - edycja od 2012/13
    - edycja od 2013/14

    - edycja od 2014/15

4. European Studies MA

    - edycja od 2012/13
    - edycja od 2013/14

    - edycja od 2014/15

 

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2014, godz. 09:16 - Paweł Wojtasik