Zeszyty
Naukowe KUL
 
Czasopismo naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
 

 

Przejdź na oficjalną stronę czasopisma:

http://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/index

 

 

„Zeszyty Naukowe KUL” to kwartalnik istniejący od 1957 r. Aktualnie w czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie.


Szczegółowe informacje o czasopiśmie:

  • ISSN 0044-4405
  • eISSN 2543-9715
  • Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną
  • Wydawca: Wydawnictwo KUL
  • Punktacja MNiSW: 10 pkt., lista B
  • Od numeru 3 za 2018 r. teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).
  • W czasopiśmie respektowane są zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics - COPE)
  • Zasady recenzji, zapora ghostwriting  zostały szczegółowo opisane na oficjalnej stronie czasopisma.

 

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

– Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– Baza czasopism humanistycznych (BazHum)

 

Wydawca:

Wydawnictwo KUL,

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2018, godz. 10:21 - Robert Kryński