Zgłoszenie referatów i artykułów do druku:

 

Organizatorzy zachęcają do przygotowania artykułów do druku w terminie do  15 kwietnia  2011 r.
W oparciu o przesłane artykuły Organizatorzy planują wydanie monografii naukowej. 
Szczegółowe wymogi formalne dotyczące artykułów są dostępne do pobrania poniżej:

POBIERZ: Wymogi redakcyjne

 

W związku z kryteriami uznania publikacji za monografię naukową  określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową, Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1044, Załącznik nr 2 I p. 2 przypis 5 prosimy o przygotowanie tekstów o objętości 20-22 strony, 40 000 znaków łącznie ze spacjami (w tym przypisy).
 

W związku z Państwa pytaniami informujemy, że istnieje mozliwosć opublikowania tekstów krótszych jesli spełniają one kryteria uznania za rozdział w monografii w państwa jednostkach macierzystych, nie krótszych niz 12 stron.

 

 

Opłata konferencyjna:

Informacje o wysokosci opłaty konferencyjnej i trybie jej wnoszenia zostały umieszczone w zakładce "Opłata konferencyjna"

 

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2011, godz. 08:49 - Piotr Pokorny