Sposób zgłoszenia
Osoby pragnące wziąć udział w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej wiadomości, a następnie o wysłanie go na adres e-mail osoby kontaktowej.

 

Opłata konferencyjna
Do 15 maja 2014 r.: 199 zł brutto.
Po 15 maja 2014 r.: 299 zł brutto.


Dane do przelewu:
Odbiorca: Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka, ul. Mariacka 9, 27-600 Sandomierz

Nazwa banku: Bank BPH SA O/Sandomierz
Numer konta: 66 1060 0076 0000 3200 0001 8141
Tytuł przelewu: „Konferencja Bezpieczeństwo a zdrowie” + imię i nazwisko uczestnika.

 

Instytut wystawia tylko rachunki zwykłe (nie-vatowskie). W razie pytań prosimy o kontakt
telefoniczny z sekretariatem instytutu: 15 832 72 30; e-mail: sekretariat.teologia@gmail.com.

 

Uwaga! Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.


Uiszczenie powyższej kwoty uprawnia do bonifikaty za udział w siostrzanej konferencji, mającej miejsce dzień wcześniej w Stalowej Woli, a o której mowa jest w osobnym komunikacie. Opłata za dodatkowy udział wynosi wówczas jedyne 99 zł brutto, o ile zostanie dokonana do 15 maja 2014 r. Po tej granicznej dacie wyniesie ona 199 zł brutto. Proszę zwrócić uwagę, że siostrzana konferencja organizowana jest przez inny podmiot, stąd inne są wskazówki do wpłaty na konto bankowe.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2014, godz. 04:36 - Mirosław Rewera