STRONA GŁÓWNA 

 

Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać na załączonym formularzu  pocztą tradycyjną na adres: Katedra Socjologii Kultury KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin lub pocztą elektroniczną na adres: kjurek@interia.eu.

Poniżej link do pobrania karty zgłoszeniowej:

Karta_zgloszeniowa.doc

 

Opłata konferencyjna: 600 zł wniesiona do 15 października 2011

obejmuje:

  1. Materiały konferencyjne
  2. Wydanie wygłoszonego referatu/komunikatu zrecenzowanego pozytywnie
  3. Wyżywienie i noclegi według karty zgłoszeń

 

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2011, godz. 13:22 - Krzysztof Jurek