Uprzejmie informujemy, że studenci Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku mogą korzystać z różnych form wsparcia, które proponuje Uniwersytet.

Rozpoczęła się realizacja projektu: „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

 

Formularz zgłoszeniowy - należy wypełnić, wydrukować i przynieść osobiście do biura projektu (Biuro Karier pok. GG- 131, wejście przy kościele akademickim).

 

Wypełnione dokumenty można składać
w dn. 07.05.2018 r. – 11.05.2018 r.

Poniedziałek  - Piątek w godz. 08.00- 15.00

Środa w godz. 08.00- 12.00  

 

W czasie trwania projektu w latach 2018-2022 studenci mają możliwość:

  • odbycia płatnych staży (2400 zł brutto na miesiąc) dla minimum 35% studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia

Czas trwania staży:

1 miesiąc - dla studentów studiów I stopnia

3 miesiące - dla studentów studiów II stopnia

  • uczestniczenia w specjalistycznych kursach, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu i zewnętrzne firmy. Uczestnicy otrzymają odpowiednie dyplomy lub honorowane certyfikaty.

Proponowane kursy to:

Zaawansowane techniki chromatograficzne,

Cytometria przepływowa,

Specjalista ds. jakości i audytu wewnętrznego,

Specjalistyczny biologiczny język angielski,

Podstawy ekonomii dla nieekonomistów,

Własny biznes - jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą,

Zarządzanie projektami,

Autoprezentacja w sytuacji biznesowej,

Efektywna komunikacja,

Praca w zespole,

Radzenie sobie ze stresem,

Kurs liderów.

 

Zapraszamy do uczestniczenia w programie

 

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018, godz. 09:57 - Iwona Wysk