Dział Projektów Akademickich

Staże krajowe dla studentów

Projekt Zintegrowany Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
Nasza oferta
W ramach udziału w programie Uczestnik/czka projektu realizuje staż w wybranej przez siebie Jednostce Przyjmującej, zgodnie z własnymi predyspozycjami oraz specyfiką kierunku. Za udział w projekcie Uczestnik/czka otrzymuje wynagrodzenie w formie stypendium.
Kierunki objęte projektem
  • Ekonomia II stopień II rok
  • Ekonomia I stopień III rok
  • Antropologia stosowana I stopień III rok
Staże krajowe
16 tygodniowe staże (480 godz.)
Wymiar stażu minimum 20 godzin/tydzień - maksimum 40 godzin/tydzień -> łącznie 120 godzin/4 tygodnie
Stypendium stażowe 1980,00 zł/miesiąc (koszt całk.) Studenci poniżej 26 roku życia posiadający status studenta brutto = netto
Dodatkowe korzyści

Referencje pracodawcy

Refundacja kosztów zakwaterowania dla 50% Uczestników/czek projektu - 470 zł/mc

Refundacja kosztów komunikacji miejskiej - 48 zł/mc

Termin rekrutacji

0d 23.09.2022 do 16.10.2022

Wyniki rekrutacji powinny się pojawić około 25.10.2022

Ostateczny termin rozpoczęcia stażu to 15.05.2023 r.

 

95069 Projekt skierowany jest do Studentów/ek KUL będących na ostatnim roku studiów.

 

 


Rekrutacja

Dokumenty

Jednostki Przyjmujące

Strefa Pracodawcy

 

Każdy Uczestnik/czka projektu proszony jest o zgłoszenie się również na zajęcia w ramach Zintegrowanych programów rozwoju KUL. Więcej informacji na stronie: PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI.

 

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2023, godz. 09:23 - Oskar Belcik