Wielce Szanowni Państwo,

 

realizując ustalenia podjęte na Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, zorganizowanego przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Szklarskiej Porębie we wrześniu 2008 r., jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do kolejnego spotkania naszego środowiska, które odbędzie się w dniach 19 – 22 września 2010 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Integralną częścią Zjazdu Katedr będzie Konferencja Naukowa na temat

 

„Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej.”

 

W związku z Konferencją planowane jest także przygotowanie publikacji poświęconej wyżej wskazanemu zagadnieniu.

 

 

W imieniu własnym i Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji Ks. dra hab. Sławomira Fundowicza, Prof. KUL

 

 

Łączę wyrazy szacunku,

 

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2010, godz. 10:35 - Piotr Pokorny