Aktualności

Zmarł ks. prof. Józef Kudasiewicz

Ks Kudasiewicz

 

 

 

ŚP

Ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz

ur.23 lipca 1926 r. Kijach (woj. świętokrzyskie)

zm. 16 listopada 2012 r.

  

 Zmarł ks. prof. Józef Kudasiewicz

 

 

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1947-1952. W 1952 r. rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki na KUL. Stopień doktora teologii uzyskał w 1957 r. (promotor ks. prof. E. Dąbrowski).

 

W latach 1958-1961 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych (1959 r.) oraz candidatus ad doctoratum (1960 r.); Był świadkiem zapowiedzi Soboru Watykańskiego II przez Jana XXIII oraz z wielkim zainteresowaniem śledził słynną polemikę biblijną między Uniwersytetem Lateraneńskim a Papieskim Instytutem Biblijnym. Po powrocie do Polski (1961 r.) został zatrudniony na KUL-u i w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

 

Habilitował się z teologii św. Łukasza („Rola Jeruzalem w działalności zbawczej Jezusa”) w 1971 r. Stanowisko docenta otrzymał w 1972 r., tytuł profesora nadzwyczajnego - 1979, profesora zwyczajnego – 1989. Związany z życiem duchowym i kulturalnym gminy Kije. Był wybitnym naukowcem, który uczył miłości do Biblii całe pokolenia studentów i kapłanów. Napisał wiele książek naukowych i popularnonaukowych, tłumaczonych na język angielski i rosyjski, wielokrotnie wznawianych.