Z żalem informujemy, że 17 maja 2020 r. zmarł
ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bugajak

Dyrektor Instytutu Filozofii UKSW

 

REQUIESCAT IN PACE

 

Bliskim Śp. Księdza Profesora składamy
najgłębsze wyrazy współczucia i łączymy się w modlitwie za Zmarłego.

 

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Grzegorz,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

Informację na temat terminu i miejsca pogrzebu podamy w późniejszym terminie.

 

 

Ksiądz Grzegorz Bugajak urodził się 6 października 1966 roku w Łodzi. Był absolwentem i pracownikiem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW w Warszawie, na którym pracował od 1995 roku, a od 2014 roku profesorem UKSW. Od 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Filozofii UKSW. Od 1997 roku pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego Instytutu Filozofii “Studia Philosophiae Christianae”. Był także wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, którego był absolwentem (1992). W roku 1999 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2013 roku – stopień doktora habilitowanego.

 

W swojej pracy naukowej zajmował się m.in. filozofią kosmologii, kategorią przypadku, kategorią natury, zagadnieniem relacji między naukami przyrodniczymi i teologią. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych w Polsce i za granicą. Był członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. European Society for the Study of Science and Theology – ESSSAT, Słowackie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Filozoficzne), w których pełnił także funkcję członka zarządu. Przez wiele lat był członkiem Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, a także trzykrotnie otrzymał nagrodę Rektora ATK/UKSW za pracę organizacyjną.

 

Jego przedwczesne odejście jest wielką stratą dla społeczności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej i UKSW, a także całego środowiska filozoficznego w Polsce. W pamięci współpracowników pozostaje jako człowiek sumiennie wykonujący swoje obowiązki, filozof twórczo realizujący pracę naukową, życzliwy kolega i serdeczny przyjaciel.

 

 

Informacja w sprawie pogrzebu Śp. ks. prof. Grzegorza Bugajaka

 

Pogrzeb Śp. ks. prof. Grzegorza Bugajaka rozpocznie się Mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Józefa w Łodzi-Rudzie (ul. Farna 12) w piątek 22 maja br. o godzinie 12:30 i po niej nastąpi złożenie ciała do grobu znajdującego się na miejscowym cmentarzu (ul. Mierzejowa 1).

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2020, godz. 17:00 - Andrzej Zykubek