29 października w Krakowie zmarł w wieku 97 lat prof. Andrzej Półtawski - uczestnik powstania warszawskiego, filozof, etyk, antropolog, specjalista w zakresie antropologii filozoficznej, fenomenologii, filozofii chrześcijańskiej, personalizmu i teorii poznania. Bliski współpracownik św. Jana Pawła II, mąż Wandy Półtawskiej.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

 

 

Andrzej Półtawski urodził się 22 lutego 1923 roku w Warszawie, jako syn typografa i grafika Adama Półtawskiego. Ukończył III Miejskie Gimnazjum i Liceum Męskie w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej działacz AK. Uczestnik powstania warszawskiego w stopniu podchorążego w ramach Zgrupowania „Żaglowiec” II Obwodu „Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Następnie osadzony w stalagu XI A Altengrabow i Groß Lübars koło Magdeburga.

 

Po zakończeniu wojny i powrocie do kraju ukończył filozofię na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie. W latach 1950-56 pracował w budownictwie i przemyśle. W 1956 roku powrócił na UJ i m.in. badał średniowieczne rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie poznał Karola Wojtyłę. 31 grudnia 1947 roku ożenił się z Wandą Półtawską z.d. Wojtasik. Ukończył studia filozoficzne pod kierunkiem prof. Romana Ingardena na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1950 r., broniąc pracę magisterską, a następnie uzyskując tytuł doktora na podstawie rozprawy „Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore’a”. W 1972 r. uzyskał habilitację na podstawie pracy „Świat, spostrzeżenie, świadomość”. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1957–1970, a następnie w latach 1973–1993 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Był kierownikiem Katedry Teorii Poznania ATK.

 

Tytuł profesora uzyskał w 1985 roku a od 1993 roku jest na emeryturze. Wtedy też zakończył dziesięcioletnią pracę jako wykładowca teorii poznania na Studium Polskiej Prowincji Zakonu Dominikanów w Krakowie. Gościnnie był profesorem w International Academy of Phylosophy: Irving, Texas (1982) i Liechtenstein (1989); Franciscan University of Steubbenville, Ohio (1991); MEDO Institute w Rolduc, Holandia (1993).

 

Był laureatem Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2015 przyznawaną przez Towarzystwo Naukowe KUL. Przez szereg lat był współpracownikiem metropolity krakowskiego, abp Karola Wojtyły i św. Jana Pawła II. Wraz z małżonką był członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny.

 

Prof. dr hab. Andrzej Półtawski jest jednym z najwybitniejszych żyjących polskich filozofów. Redagował m.in. studium "Osoba i czyn" Karola Wojtyły. Opublikował szereg artykułów i rozpraw na temat ontologicznych podstaw poznania i działania, teorii świadomości, sporu realizmu z idealizmem a szczególnie realistycznej filozofii człowieka.

 

 

Andrzej Półtawski

 

 

 

Informacje biograficzne pochodzą ze stron 1944.pl oraz gosc.pl, a fotografia Tomasz Koryszko

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2020, godz. 18:28 - Andrzej Zykubek