Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 listopada 2021 roku
w Krakowie w wieku 65 lat zmarł

 

Paweł Sajdek


językoznawca, orientalista, filozof
wieloletni pracownik naukowy
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

 

Msza święta żałobna zostanie odprawiona
26 listopada 2021 roku o godz. 13.00
w kościele św. Michała Archanioła w Pawlikowicach,
po czym nastąpi odprowadzenie ciała do grobu.

 

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy współczucia.

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa Paweł,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,

radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

[klepsydra]

 

 

 

W krótkim biogramie naukowym Pan Profesor napisał o sobie:
 
W latach 1975-1978 studiowałem filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1978 r. rozpocząłem studia w zakresie indologii w Instytucie Filologii Orientalnej UJ. W latach 1980-1981 byłem stypendystą rządu Indii w New Delhi. Pracę magisterską pt. Kenopaniṣad na tle innych Upaniszad klasycznych obroniłem w 1988 r. Pracę doktorską pt. O sposobach bytowania w „Brahmasiddhi” Maṇḍanamiśry w 1999 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1989-2014 pracowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykładałem tam filozofię indyjską, buddyzm, filozofię chińską, filozofię żydowską, filozofię starożytną i średniowieczną. Prowadziłem też przez wiele lat zajęcia z sanskrytu oraz translatorium łacińskich tekstów filozoficznych dla studentów zagranicznych w języku angielskim. Książkę habilitacyjną pt. Spór o Słowo poświęciłem apologetycznemu traktatowi Maṇḍany Miśry Sphoṭasiddhi, w którym autor obala argumentację Kumārili Bhaṭṭy, autora monumentalnego dzieła z dziedziny mīmāṁsy, atakującego w rozdziale Sphoṭavāda teorię sphoṭy Bhartṛhariego. W 2012 r. otrzymałem na KUL-u tytuł doktora habilitowanego. Od 2014 r. jestem profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakoiwe.
 
Przekłady z sanskrytu
 
  • Poznanie zaprzeczające, Śankara Brahmasutrabhasya 2.2.29, przekład z sanskrytu [w:]Filozofia Wschodu – teksty, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2002, s. 161-162.
  • Tysiąc pouczeń, Śankara Upadeśasahasri, Gadyabandha 2, przekład z sanskrytu [w:]Filozofia Wschodu – teksty, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2002, s. 163-177.
  • Jedność nie jest przenośnią, Mandana Miśra Brahmasiddhi, Brahmakanda 6-8, przekład z sanskrytu [w:] Filozofia Wschodu – teksty, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2002, s. 185-189.
  • Nieorzekalność bytu świata i umiejscowienie niewiedzy, Mandana Miśra Brahmasiddhi, Brahmakanda 8-10, przekład z sanskrytu [w:] Filozofia Wschodu – teksty, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2002, s. 190-192.
 
Przekłady książek z języka angielskiego
 
  • Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego, Henry Chadwick, (przekład), WAM, Kraków 2009.
  • Historia filozofii żydowskiej, wyd. Daniel H. Frank i Oliver Leaman, Routledge London i New York 2003 (przekład), 2009.
  • Cienie Szeolu – Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej, Philip S. Johnston, (przekład), WAM, Kraków 2010.
  • Żydowski mistycyzm a magia, Maureen Bloom, (przekład), WAM, Kraków 2011.

 

 

Zajęcia dydaktyczne, które w ostatnich latach prowadził Pan Profesor Paweł Sajdek

 

  • sanskryt, filozofia indyjska, filozofia chińska, buddyzm, filozofia żydowska i arabska, filozofia starożytna i średniowieczna

 

Źródło informacji biograficznych

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021, godz. 16:24 - Andrzej Zykubek