Aktualności / Wydarzenia

Zmarła prof. Teresa Kukołowicz

prof._T.Kukolowicz.jpg28 lutego zmarła Teresa Kukołowicz, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Życie Pani Profesor wypełnione było pracą i nieustanną służbą Bogu i drugiemu człowiekowi. Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związana od 1959. Początkowo pracowała w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Filozofii KUL. W roku akademickim 1980/81 reaktywowała Sekcję Pedagogiki w KUL i przygotowała program kształcenia dla kierunku pedagogika. W latach 1981-1995 była kierownikiem Sekcji Pedagogiki, a po przekształceniu w roku 1996 w Instytut Pedagogiki - jego Dyrektorem. Przez kilka kadencji pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych. Była członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Towarzystwa Naukowego KUL, przewodniczącą Komi­sji Pedagogicznej TN KUL, redaktorem naczelnym czasopisma „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne", członkiem Komitetu Redakcyjnego „Roczników Nauk Społecznych" (zeszyt Pedagogika) oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orde­ru Odrodzenia Polski.

Profesor Teresa Kukołowicz była kontynuatorką personalistycznych teorii wychowania z okresu II Rzeczpospolitej. W Jej pedagogicznym przesłaniu odkrywamy przekonanie, że wychowanie rodzi się w międzyludzkich więziach. Bezpośrednie relacje nasycone miłością, życzliwością, współodpowiedzialnością uczą i wychowują lepiej niż profesjonalne strategie wychowawcze współczesnych instytucji edukacyjnych. W koncepcji wychowania prof. Kukołowicz uderza także olbrzymie zaufanie do możliwości autoformacyjnych człowieka.

Profesor Teresa Kukołowicz pozostanie Wzorem Prawdziwego Nauczyciela - bezkompromisowego w głoszeniu Prawdy i wiernego Jej świadka; Dzielnej Kobiety - umiejętnie i rozważnie dzielącej swój czas między obowiązki zawodowe i rodzinne; Życzliwego Przełożonego - o dużym autorytecie, ale równocześnie zatroskanego o nasze codzienne sprawy; Zaangażowanego Promotora naukowego i osobistego rozwoju każdego z nas.

 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 11 marca br. o godz. 12.30, w kaplicy parafialnej p.w. O. Pio na warszawskich Kabatach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.30 na Cmentarzu Powązkowskim.


W dniu 10 marca, o godz. 19.00 w intencji śp. prof. Teresy Kukołowicz zostanie odprawiona Msza św. w Kościele Akademickim KUL.

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

 

 

Instytut Pedagogiki organizuje wyjazd autokarowy na uroczystości pogrzebowe śp. Pani Profesor Teresy Kukołowicz.


Zgłoszenia można przesyłać e-mailowo (instped@kul.pl), telefonicznie (81 454 53 19) lub osobiście (ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek nr III, pok. 113) do dnia 7 marca br. włącznie.
Wyjazd planowany jest o godz. 8.30 z Majdanka, następnie z Al. Racławickich o godz. 8.45.