Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) zaprasza do wzięcia udziału w nowym projekcie edukacyjnym „ Bliżej natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych”. Skierowany jest on do osób zamieszkujących obszary Natura2000 lub ich bezpośrednie sąsiedztwo.

 

Projekt ma na celu nauczyć zainteresowane edukacją ekologiczną osoby zasad prowadzenia skutecznej kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony przyrody, a przede wszystkim potrzeby ochrony obszarów Natura 2000.

 

Osoby, które zgłoszą się do projektu będą uczestniczyły w 3-dniowym szkoleniu, podczas którego zdobędą wiedzę z zakresu:

 

1. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W OCHRONIE PRZYRODY: zasady komunikacji społecznej; zasady organizacji imprez plenerowych/pikników/wycieczek plenerowych dostępnych dla szerokiej publiczności; kontakty z mediami; zasady tworzenia atrakcyjnych materiałów edukacyjno-informacyjnych; sztuka prezentacji

 

2. OCHRONY PRZYRODY: formy ochrony przyrody w Polsce; sieć obszarów Natura 2000; wpływ zachowania zasobów przyrodniczych na jakość życia; korzyści wynikające z sąsiedztwa sieci Natura 2000; możliwości społecznego, gospodarczego i przyrodniczego rozwoju obszarów chronionych przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych

 

3. PODSTAW FUNDRAISINGU (metody pozyskiwania funduszy):jak być skutecznym fundraiserem; co decyduje o sukcesie; zasady organizacji publicznej zbiórki pieniędzy; podstawowe zasady tworzenia projektu; gdzie szukać dofinansowania dla realizacji projektu.

 

źródło: OTOP

więcej informacji na stronie OTOP

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2010, godz. 13:53 - Weronika Goraj