Chcesz rozwijać swoją przedsiębiorczość? Chcesz zdobyć wiedzę o pieniądzu i obrocie bezgotówkowym? Jestem uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej? Weź udział w projekcie „Lider ekonomii” realizowanym przez  Centrum Studiów Podyplomowych KUL. Projekt nie tylko umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej (wykłady), ale również praktycznej (warsztaty). Pierwszy wykład „Historia pieniądza i bankowości centralnej” odbędzie się 30 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-114.

 

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości ekonomicznej oraz rozbudzenie zainteresowania ekonomią wśród uczniów. Składa się z trzech modułów: wykładów, konkursu oraz warsztatów.

 

Tematem pierwszego wykładu, który wygłosi Ewa Waszkiewicz z Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Lublinie, jest „Historia pieniądza i bankowości centralnej”. Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się m.in. kiedy na świecie pojawiły się pieniądze?, jak wyglądały pierwsze monety na świecie i w Polsce? Wykład odbędzie się 30 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-114.

 

Tematem kolejnych wykładów będą:

  • funkcje oraz zadania banku centralnego w Polsce - 15.12.2016 r., godz. 12:00,
  • inflacja i deflacja – zagrożenia dla gospodarki i społeczeństwa - 12.01.2017 r., godz. 12:00,
  • tajemnice polskich monet i banknotów, zabezpieczenia przed fałszowaniem oraz rozwój obrotu bezgotówkowego - 16.02.2017 r., godz. 12:00,
  • Euro – pieniądz Europejczyków.- 03.2017 r., godz. 12:00

 

Kolejnym etapem projektu „Lider Ekonomii” będzie konkurs dotyczący bankowości centralnej, roli NBP oraz wartości i roli pieniądza a także obrotu bezgotówkowego. W jego ramach pięcioosobowe zespoły z poszczególnych szkół będą miały za zadanie przygotować esej na dowolnie wybrany temat mieszczący się w zakresie tematycznym konkursu. Prace będzie można nadsyłać do 10 marca 2017 r., a na finalistów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe (tablety, słuchawki bezprzewodowe, kalkulatory matematyczne).

 

Ostatnią częścią projektu będą warsztaty „Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych. Planowanie działalności gospodarczej”.

 

Projekt jest  realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2017, godz. 13:15 - Leszek Wojtowicz