Działaj dla przyrody!

Zostań Strażnikiem Miejsc Przyrodniczo Cennych.

 

 

Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zapraszają do udziału w projekcie edukacyjnym Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych (w skrócie SMPC).

 

Szkolenie SMPC przeznaczone jest dla osób o ugruntowanej wiedzy przyrodniczej, głównie studentów kierunków przyrodniczych, aktywistów ekologicznych, pasjonatów przyrody, którzy chcą podejmować skuteczne działania na rzecz ochrony przyrody. Skuteczność taką gwarantuje zaangażowanie oraz znajomość procedur administracyjno - prawnych i udział
w postępowaniu administracyjnym bądź legislacyjnym.

 

W czasie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę przyrodniczą, prawną i organizacyjną
w kwestii rozpoznawania i reakcji na akty niszczenia przyrody oraz nawiązywania skutecznej współpracy celem jak najefektywniejszej jej ochrony. Szkolenie będzie miało formę wykładów, zajęć terenowych i medialnych, ćwiczeń problemowych. Przeprowadzą je uznani specjaliści – pracownicy uczelni wyższych oraz organizacji ekologicznych.

 

Jeżeli nie chcesz czuć się bezsilny w obliczu zniszczeń przyrody - działaj! Weź udział
w szkoleniu i zostań Strażnikiem Miejsc Przyrodniczo Cennych.

 

Spotkanie informacyjne na temat szkolenia odbędzie się 14 grudnia 2010 r. o godzinie 18.00 w sali 21 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL ul. Konstantynów 1H.

 

Zapraszamy!

 

 

Więcej informacji:

www.pracownia.org.pl/straznicy-miejsc-przyrodniczo-cennych

Karina Nowicka-Kudłacz

karina@pracownia.org.pl 

tel./fax: 33 817 14 68

 

oraz na: naszej stronie

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2010, godz. 18:07 - Weronika Goraj