Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza młode osoby mieszkające w Lublinie i powiecie lubelskim na bezpłatny kurs umiejętności trenerskich i pracy z grupą! Podczas 64 godzin szkolenia spotkasz się z naszymi ekspertami, zdobędziesz podstawy umiejętności tutorskich, poznasz angażujące metody edukacyjne, nauczysz się budować grupę.

 

Program Akademii Młodzieżowej mocno inspiruje młodego człowieka do rozwoju, otwiera możliwości sprawdzenia się i robienia czegoś dla innych. W trakcie Szkoły dowiesz się na czym polega tutoring. Nauczysz się budować relacje z podopiecznym, inspirować a nie narzucać się. Szkoła Tutorów to również środowisko osób, które z pasją podchodzą do inspirowania rozwoju innych, a zwłaszcza ludzi młodych. Środowisko to jest również swoistą grupą wsparcia, przestrzenią do wymiany doświadczeń, miejscem zawiązywania przyjaźni.

 

Fundacja posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, inicjatyw społecznych i lokalnych oraz we wspieraniu osób młodych w zakresie aktywizacji prospołecznej i przedsiębiorczej. Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń, które mają wpływ na rozwój organizacji. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby uczestniczącej w projekcie.

 

Zatem, jeśli:

 • Chcesz zostać trenerem, ale nie wiesz od czego zacząć?
 • Chcesz prowadzić skuteczne i atrakcyjne szkolenia/warsztaty?
 • Jesteś osobą, która nie ukończyła 29 r.ż.
 • Jesteś na ostatnich latach nauki danego etapu edukacji (np. 4-5 rok studiów magisterskich, 2 – 3 rok licencjatu lub studia podyplomowe)

 

Daj się zabrać w edukacyjną podróż i zgłoś się do projektu „Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej”

 

Co zyskasz?

 • poznasz efektywne narzędzia i metody pracy z grupą
 • rozwiniesz w praktyczny sposób, tak ważne dziś na rynku pracy kompetencje społeczne
 • bezpłatną konsultację poziomu swoich kompetencji społecznych
 • umiejętności z zakresu pracy z grupą, radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • cenne doświadczenie w praktycznym działaniu (36 godzin wolontariatu
  w organizacjach społecznych)
 • udział w ciekawych projektach edukacyjnych
 • dowiesz się jak motywować innych
 • poznasz metody wspierania talentów i mocnych stron podopiecznych
 • nauczysz się dawać i przyjmować konstruktywną krytykę
 • nauczysz się prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych

 

Szkolenia będą odbywały się w ciągu czterech dwudniowych (16 godzin dydaktycznych) zjazdów, w dwóch grupach:

 

 • Grupa 1. marzec – kwiecień 2020 (piątki po południu i soboty do obiadu)

13-14.03.

27-28.03.

17-18.04.

24-25.04.

 

 • Grupa 2. Terminy do ustalenia prawdopodobnie czerwiec lub październik i listopad 2020

 

Zajęcia odbywają się w ośrodku Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym

Udział w projekcie kończy się uzyskaniem Certyfikatu Kompetencji Społecznych wg ustanowionych wspólnych europejskich zasad i działań weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych. Dzięki szkoleniu będziesz mógł łatwiej sterować własną karierą zawodową, gdyż pracodawcy coraz częściej formułują swoje oczekiwania wobec kandydatów do pracy w kategoriach zbioru posiadanych kompetencji, traktując je jako przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

 

Udział jest całkowicie BEZPŁATNY, zapewniamy:

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

- wyżywienie

- nocleg w trakcie zjazdów

- doświadczoną kadrę szkoleniową

- materiały dydaktyczne

 

Zgłoszenia:

Mailowo: adrianna.lalak@cdw.edu.pl

Telefonicznie: 502-928-477

 

Spotkanie informacyjne dot. tego projektu odbędzie się w Biurze Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

Lublin, ul. Jezuicka 4/9 (III piętro)

Dni i godziny do wyboru:

1)          16.01.2020 r. godziny: 9:00, 14:00, 18:00

2)          17.01.2020 r. godziny: 9:00, 14:00, 18:00

 

 (Program finansowany ze środków Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.)

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2020, godz. 10:44 - Dorota Maj