Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną w edycji 2020A. Termin składania dokumentów upływa 13 września 2019 r.

 

Aplikacja jest skierowana do osób zainteresowanych podjęciem pracy w polskiej służbie zagranicznej. Obejmuje ona szkolenia i staże zarówno w centrali MSZ w Warszawie, jak i w placówkach zagranicznych RP.

 

Aplikanci zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony jednego roku.  Po ukończeniu części teoretycznej i praktycznej aplikacji oraz pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnicy uzyskają stopień dyplomatyczny i zostaną skierowani do pracy w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat aplikacji dyplomatyczno-konsularnej pod następującymi adresami:

 

Wymagania względem kandydatów oraz informacje dotyczące edycji 2020A:

https://www.gov.pl/dyplomacja/konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczno-konsularna-2020a

 

Informacje o aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz przykładowe testy wiedzy: https://www.gov.pl/dyplomacja/aplikacja-dyplomatyczno-konsularna

 

Rozporządzenie regulujące przebieg konkursu:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1

 

Wykaz wymagań i dane kontaktowe na stronie KPRM:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/6611,Konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczo-konsularna-ADK-2020-A.html

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2019, godz. 08:13 - Marta Szymańska-Jarosz