Poniżej zamieszczono decyzje Prorektora ds. Studentów w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2019/2020:

 

Wydział Nauk Społecznych

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, godz. 08:39 - Maria Mazurek-Olszowa