Zwycięzka praca


Marketing, public relations, human resources - razem czy osobno? Granice, bariery czy integracja i współdziałanie? Podobne pytania zadaje sobie z pewnością niejeden szef firmy, a także specjaliści z branży. Każdy chce odnaleźć receptę na upragniony sukces. Wystarczy tylko poznać jeden sekret, który zawiera się w jakże prostych słowach: lepiej łączyć niż dzielić.

Obrazek artykułu

Integracja marketingu, PR i HR nie jest dla wszystkich tak oczywista, jakby wydawać się mogło. Nawet niektórzy specjaliści nie zdają sobie z tego sprawy. Źródłem tej niewiedzy jest prawdopodobnie chęć odrębności i odrobiny indywidualizmu, bądź też nieumiejętność odszukania wspólnych cech wszystkich trzech komponentów, które przyczyniają się do sprawnego i efektywnego funkcjonowania firmy.   Aby odnaleźć cechy wspólne oraz obszary w jakich marketing, PR oraz HR mogą, a nawet powinny ze sobą współpracować, należy pokrótce przeanalizować czym się zajmują, jaki jest zasięg, a także narzędzia ich działania.   Marketing to przede wszystkim świadomość, że najważniejszym elementem biznesu jest klient oraz jego oczekiwania, a co za tym idzie - jest to cały proces zbudowany z działań mających na celu wynajdowanie, pobudzanie, a także zaspokajanie potrzeb podmiotów gospodarczych. Działania marketingowe dzielone są na typy, tworząc tzw. marketing mix.  PR natomiast zajmuje się kształtowaniem pozytywnego wizerunku poprzez relacje z otoczeniem w procesie ciągłego, prawdziwego i rzetelnego komunikowania za pomocą określonych instrumentów i technik. Powtarzając za pierwszym agentem PR - Ive Lee, należy podkreślić, że public relations opiera się na otwartości i służy publicznemu dobru. Przekazanie informacji na temat firmy, jej produktów lub usług do otoczenia odbywa się często za pomocą liderów opinii lub bezpośrednio przy użyciu mediów. Należy dodać jeszcze, że PR to element zarządzania organizacją, którego celem jest sprawna, planowa, efektywna komunikacja zewnętrzna oraz wewnętrzna.   Human resources management to inaczej zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli zajmowanie się polityką personalną w firmie lub instytucji. Termin ten obejmuje strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania ludźmi, którzy są najcenniejszym kapitałem każdej organizacji. Zadaniem działów HR jest m.in. pozyskiwanie nowych, wykwalifikowanych pracowników w procesie rekrutacyjnym, wdrożenie ich w zakres obowiązków, przeprowadzanie szkoleń, nadzorowanie i motywowanie pracowników itp.

Marketingu a PR i HR
W tym miejscu należy zadać pytanie: gdzie są powiązania i wspólne obszary, w których Marketing, PR i HR mogą działać razem? Wystarczy rozpisać marketing mix na powszechnie znane 7P. Są to: cena, produkt, dystrybucja, promocja, procesy, ludzie oraz świadectwo materialne. Natomiast promocję na jej elementy składowe, czyli: reklama, public relations, promocja osobista, promocja sprzedaży. Jak się okazuje - w tym momencie powiązania i zależności staja się oczywiste. Częścią integralną marketingu jest promocja, a w jej skład zalicza się public relations. Natomiast jeżeli chodzi o HR, to elementem tworzącym marketing mix są ludzie rozumiani przede wszystkim jako personel, czyli kadra danej organizacji oraz obsługujący, jak również klienci, nabywcy.

HR dla PR i Marketingu
  HR zajmuje się przede wszystkim zatrudnianiem pracowników. To od procesu rekrutacyjnego zależy późniejszy sukces firmy, gdyż to właśnie pracownicy tworzą największą wartość danego podmiotu gospodarczego. Dzięki kompetentnej i wykwalifikowanej kadrze wzrasta również prestiż firmy. To właśnie pracownicy są wizytówką danego zakładu, reprezentują go na zewnątrz i są wiarygodnym źródłem wiedzy o danej organizacji. Co więcej kompetencje pracowników przedkładają się na pozytywne postrzeganie nie tylko ich samych, ale także i miejsca w którym pracują. To pomaga wzmocnić wizerunek marki na rynku. W tym momencie HR zazębia się z PR, gdyż dobrzy pracownicy świadczą o firmie i przekazują o niej informacje do otoczenia. Pośrednio również oddziałuje na zysk jaki może osiągnąć przedsiębiorstwo gdyż, dobry PR oraz fachowa kadra wpływają na postrzeganie firmy przez potencjalnego klienta, a co za tym idzie, na opinię o wytwarzanych przez nią produktów czy świadczonych usług.

PR dla HR i Marketingu
Zadania PR oscylują wokół kształtowania wizerunku organizacji na zewnątrz, a także dotyczą komunikacji wewnętrznej. Jak wiadomo, dobrze poinformowany personel jest zadowolony z wykonywanej pracy, chętnie wiąże z danym zakładem swoją przyszłość i karierę zawodową. Fakt ten wiąże się z korzyściami, gdyż jak wiadomo ponad 40% wiedzy dotyczącej firmy czy instytucji znajduje się...w umysłach ludzi w niej zatrudnionych. Spełniony zawodowo pracownik wpływa pośrednio lub bezpośrednio (w przypadku usług) na zadowolenie klienta, które przekłada się na wymierne korzyści w postaci zysku dla firmy. Jak okazuje się, do osiągnięcia zysku doprowadzają również działania HR. Dobry PR przynosi wiele korzyści firmie, szczególnie w procesie rekrutacyjnym. Często zdarza się, że dany podmiot gospodarczy postrzegany jest jako dobry pracodawca, u którego chcieliby być zatrudnieni wykwalifikowani i ceniący się ludzie. Praca w takim miejscu jest powszechnie uważana za prestiż, dlatego aplikującymi do tej firmy będą ludzie godni uwagi, jedni z najlepszych na rynku pracy. W ten sposób poziom rekrutowanych osób będzie wzrastał, dlatego też wartość firmy i jej ocena na rynku będzie się podnosiła. Współzależne od siebie działania marketingu, PR i HR doprowadzają do ciągłego nakręcania się spirali sukcesu. Pojęcia marketing, public relations czy human resources dla wielu niewtajemniczonych „laików" są czymś zupełnie obcym. Dla niektórych oznaczają to samo, dla innych dotyczą rożnych obszarów działania firmy. Ta niewiedza może być usprawiedliwiona, jako że nie każdy jest mistrzem w każdej dziedzinie. Od tego są specjaliści zajmujący się marketingiem, kształtowaniem wizerunku oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jak okazuje się, w wielu przypadkach sprawują oni swoje funkcję w firmie, nie współdziałając ze sobą nawzajem, jako że w ich mniemaniu każdy ma „swoją działkę" za którą odpowiada. Czy też i w tym przypadku powinniśmy usprawiedliwiać tą niewiedzę? Myślę, że nie, gdyż to właśnie fachowcy z branży powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że integracja tych trzech obszarów działania jest gwarantem efektywnego funkcjonowania firmy na rynku. To oni powinni organizować w swoich firmach wspólną pracę działów zajmujących się marketingiem, PR oraz HR, aby tym samym dać im szanse na odniesienie upragnionego sukcesu. Autor: Aneta Walicka
Źródło: www.kariera.com.pl

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2010, godz. 11:31 - Dorota Maj