Życiorys Joachima Kardynała Meisnera

Joachim Meisner urodził się we Wrocławiu 25 grudnia 1933 r. W 1956 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Erfurcie. Po sześciu latach przyjął święcenia kapłańskie. Następnie przez trzy lata pracował jako wikariusz w Heilingenstadt i Erfurcie. W tym czasie wciąż się kształcił. Ukoronowaniem studiów był doktorat w zakresie historii Kościoła, uzyskany w 1969 r. na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. 17 marca 1975 r. został mianowany sufraganem erfurckim, a pięć lat później biskupem Berlina. 5 stycznia 1983 r. Jan Paweł II powołał go do kolegium kardynalskiego. 20 grudnia 1988 r. otrzymał godność arcybiskupa Kolonii.
Ks. kard. Joachim Meisner jest autorem ponad 70 publikacji o tematyce chrystologicznej i eklezjologicznej. Wyróżnił się jako członek Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny  Sakramentów, Kongregacji ds. Duchowieństwa, Kongregacji Biskupów, Kongregacji Wychowania Katolickiego, Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, Papieskiej Rady Kultury oraz Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej. Z racji swojego pochodzenia (jego ojciec zginął w czasie II wojny światowej, a rodzina została zmuszona do opuszczenia Śląska) gorąco działa na rzecz pojednania polsko - niemieckiego, w publicznych wystąpieniach protestując przeciwko nagłaśnianym ostatnio wzajemnym roszczeniom.

Zmarł 5 lipca 2017 r. w Bad Füssing.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona