Życiorys prof. Piotra Wandycza

Piotr Stefan Wandycz urodzil się 20 września 1923 r. w Krakowie. Po wybuchu wojny kształcił się we Francji, gdzie rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie w Grenoble (1941 - 1942). Ukończył je w Cambridge (1945 - 1948). Doktoryzował się w londyńskiej School of Economics and Political Science.  W roku 1951 ukończył studia w College d'Europe w Brugii.
Od 1942 r. służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, gdzie w roku 1944 uzyskał stopień podporucznika artylerii. Po zakończeniu II wojny światowej, jako żołnierz gen. Andersa, zdecydował się na pozostanie na emigracji. W 1951 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie skupił się ma karierze naukowej. Wykładał w Indiana University of Bloomington (1954 - 1966) i Yale University (do 1997 r.). Jednoczesnie wspólpracowal z Russian Research Center Harvard University oraz Colombia University.
Na dorobek naukowy profesora składa się około 400 publikacji, z których większość ukazała się zagranicą. Większość z nich dotyczy stosunków międzynarodowych w okresie międzywojennym i powojennym. Wiele uwagi profesor Wandycz poświęcił badaniom historii państw Europy Środkowo - Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski.
Do jego najwazniejszych prac należą:  Czechoslovak - Polish Confederation and the Great Powers 1940 - 1943 (Bloomington 1956), France and her Eastern Allies 1919 - 1925: French - Czechoslovak - Polish relations from Paris peace conferention to Locarno (Minneapolis 1962), Soviet - Polish Relations 1917 – 1921, (Cambridge, Mass. 1965), The Lands of Partitioned Poland 1795 - 1918 (Seattle 1984), The Twilight of French Eastern Alliances 1926 - 1936: French - Czechoslovak - Polish Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland (Princeton 1988), The Price of Freedom. A History of East Central Europe from Middle Ages to the Present (London - New York 1992). Prof. Wandycz był żonaty z Marią Teresą z Chrzaszczów, z którą miał trójkę dzieci.

Zmarł 29 lipca 2017 r. w Branford w USA.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona