"Chrystus zmartwychwstan jest, Nam na przykład dan jest, iż mamy z martwych powstać, Z Panem Bogiem królować. Alleluja!"

     

 

 

 Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim pracownikom, studentom, doktorantom KUL oraz sympatykom Koła Krytyków Literackich życzymy, by Chrystus Zmartwychwstały przynosił pokój serca, radość i nadzieję!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierro della Francesca, Zmartwychwstanie, 1465

Autor: Małgorzata Peroń
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2012, godz. 14:28 - Małgorzata Peroń