PhD Anna Sugier-Szerega

dr_a._sugier-szerega_522

contact: ansusz@kul.lublin.pl

 

 

Education&Academic Degrees

2003 PhD in Sociology of Culture/Catholic University of Lublin/supervisor: Prof. L. Dyczewski

1997-1999 Postgraduates School of Communications and Journalism in Lublin

1998 M.A. in Sociology of Culture/Catholic University of Lublin/supervisor: Prof. L. Dyczewski,

 

Grants/ Activities

2002 -2003 The global communications and creating a ,,new culture" (2 HO2E 027 23).

2000 Cooperation with Sunday Guest magazine in Lublin.

1995-1996 Participation in research project - Human capital as development factor of Bug Euro region (student)

 

Articles:

Anna Sugier-Szerega, (2008): John Paul 2 in  young people communications (internet, mobile phones, youth magazines) [in:] Leon Dyczewski, Antoni Lewek, Jerzy Olędzki (ed.): Odchodzenie do  domu Ojca w polskich mediach. Katowice: Fundacja ,,Dzieło nowego tysiąclecia", pp. 438-450.

 

Anna Sugier-Szerega (2007): Disneization in media culture [in:] Marek Sokołowski (ed.): (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje. Olsztyn: Katedra Socjologii UWM, pp. 35-45.

 

Anna Sugier-Szerega (2007): A child and popular culture [in:] Dariusz Wadowski (ed.): Kultura-Media Społeczeństwo. Księga Jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv. Lublin: KUL, pp. 543-556.

 

Anna Sugier-Szerega (2006): Global communications - concept, sources and functioning [in:] ,,Roczniki Nauk Społecznych KUL" 1/2006, pp. 81-106.

 

Anna Sugier-Szerega (2005): Marginal groups in information socjety [in:] L. Dyczewski (ed.): Kultura grup mniejszościowych  i marginalnych. Lublin: KUL  2005, pp. 49-58.

 

Anna Sugier-Szerega (2004): Global culture features and media corporations. ,,Kultura i Społeczeństwo" 4/2004, pp.37-65.

 

Anna Sugier-Szerega (2004): the entries: Charisma/charism, sanctuary [in:] Maria Libiszowska-Żółtkowska, Janusz Mariański (ed.): Leksykon Socjologii Religii. Zjawiska -badania - teorie. Warszawa: Verbinum

 

Anna Sugier-Szerega (2004): The vital values in global culture  [in:] E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk (ed.): Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi. Lublin: TN KUL, pp. 547-557.

 

Anna Sugier-Szerega (2004): Affectation, simulation, spectacularity in media culture  [in:] Marek Sokołowski (ed.):  Edukacja  medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Kastalia, pp.197-209.

 

Anna Sugier-Szerega (2003): Mcdonaldization of life and disneization of culture [in:] Robert Szwed (ed.): Społeczeństwo wirtualne społeczeństwo informacyjne. Lublin: KUL, pp. 111 -127.

 

Anna Sugier-Szerega (2003): The values in media culture [in:] Marek Sokołowski (ed.): Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria praktyka oddziaływanie.. Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Kastalia, Katedra Socjologii UWM, pp. 600-611.

 

Anna Sugier-Szerega (2003): review of book: Globalization of electronic media and national and local market, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2000 s. 233. [in:] ,,Roczniki Nauk Społecznych KUL" 1/2003 pp. 270-273.

 

Anna Sugier-Szerega (2001): Conference report: The culture of marginal and minority groups, KUL 2001",  [in:]  ,,Studia Socjologiczne" 1/2002.

 

Anna Sugier-Szerega (2001): Media and global culture [in:]  J. Adamowski, M. Jabłonowski (ed.) Polskie media u progu XXI wieku. Warszawa: UW pp. 69-75.

 

Anna Sugier-Szerega (2001): The values of popular culture in media [in:] L. Dyczewski (ed.):  Kultura w kręgu wartości.. Lublin: TN KUL pp. 158-161.