Godło KULOpera Omnia XIIIks. Blachnickiabsolwent KULabp Budzikindeks

Aktualności

Przez trzy dni serce polskiego Kościoła biło na KUL

Episkopat na KULPrzez trzy dni serce polskiego Kościoła biło na KUL. 13 i 14 października 2017 r., po raz pierwszy w historii w Lublinie odbyło się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Okazją do wizyty na KUL było rozpoczęcie setnego roku istnienia uniwersytetu. Głównym tematem obrad było duszpasterstwo młodzieży. Biskup wyrazili też  uznanie dla dorobku naukowo-kulturalnego KUL, który jest jednym ze znaczących ośrodków akademickich w Polsce i w Europie.

 

Więcej

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wkroczył w setny rok swego istnienia

Inauguracja 17/18Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wkroczył w setny rok swego istnienia. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbyła się w niedzielę 15 października 2017 r. Wzięło w niej udział wielu biskupów, którzy uczestniczyli w zakończonym dzień wcześniej na KUL 377. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Wykład inauguracyjny "Polski uniwersytet wobec nowych wyzwań" wygłosił Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

Więcej

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla profesorów KUL

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowej i społecznej:

 

 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu wręczył minister Andrzej Dera. Uroczystość odbyła się w piątek 13 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy!

Program Stypendialny dla studentów działających na rzecz KUL

Towarzystwo Przyjaciół KUL uruchomiło program stypendialny, skierowany do studentów szczególnie zaangażowanych na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Stypendium przyznawane będzie za szczególne, bezinteresowne zaangażowanie na rzecz społeczności uniwersyteckiej na różnych płaszczyznach (za wyjątkiem naukowej) osobom studiującym na studiach stacjonarnych dziennych i nieprzebywającym na urlopie dziekańskim. Kandydata może zgłosić jednostka uczelniana, organizacja, kurator organizacji studenckiej działającej na terenie Uniwersytetu lub osoba indywidualna (np. kolega-student).


Informacji na temat stypendiów udziela Biuro Zarządu Głównego TP KUL: tel. 81 532 64 32 lub 662 487 212.


Regulaminy i wnioski

Fundacja PKO Banku Polskiego sfinansuje stypendia jubilleuszowe dla studentów KUL

Fundacja PKO BP16 stypendiów o wartości 9000 zł brutto każde ufunduje dla studentów KUL Fundacja PKO Banku Polskiego. Ubiegać się o nie może każdy student, który  ukończył przynajmniej jeden rok studiów w KUL na studiach stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich. „Stypendium Jubileuszowe 100-lecia KUL” uzyskają laureaci konkursu, zorganizowanego przez Fundację oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL. Termin złożenia prac konkursowych upływa 25 października 2017 r.

 

Więcej informacji na stronie TP KUL

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Zrób krok w przyszłość! Podnieś swoje kwalifikacje, wybierz studia podyplomowe w KUL. Rekrutacja trwa do 22 października 2017 r. W ofercie ponad 30 kierunków, wśród nich są również nowości: asystent rodziny, autoprezentacja-kreowanie wizerunku-budowanie marki, bankowość, surdopedagogika czy logistyka. Nowością jest także udostępnienie większości kierunków dla studentów V roku studiów jednolitych magisterskich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie rekrutacyjnej lub na naszym Fanepage'u.

4-31.10 Wystawa „Lublin w Bibliotece, Biblioteka w Lublinie: wystawa z okazji 700-lecia Lublina”

Lublin w biblioteceBiblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza na wystawę „Lublin w Bibliotece, Biblioteka w Lublinie: wystawa z okazji 700-lecia Lublina”. Ekspozycja ma na celu przybliżenie 700-letniej historii miasta na podstawie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej oraz ukazanie związków Uniwersytetu i Biblioteki z Lublinem. Wystawa znajduje się w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej (IV p.) BU KUL ul. Chopina 27. Ekspozycję można zwiedzać w godzinach pracy Biblioteki do 30 października 2017 r.

 

Więcej

 

14-22.10.2017 Studenci University of Notre Dame (USA) na KUL

14 - 22 października 2017 r. gośćmi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będą - po raz kolejny - studenci University of Notre Dame w USA.

Dziesięciodniowy program przygotowany specjalnie dla studentów jednego z najbardziej prestiżowych katolickich uniwersytetów na świecie zatytułowany jest The Church in Poland, Iconography, and John Paul II on the Human Person. W intensywny plan pobytu wpisane są wykłady z wielu różnych dziedzin, np.: teologii, filozofii, historii czy socjologii, spotkania z ważnymi osobistościami, m.in. z księdzem arcybiskupem Stanisławem Budzikiem i z arcybiskupem Ablem, a także wizyty w muzeach. Przez pierwszą część pobytu w Polsce studenci będą w Lublinie, następnie udadzą się m.in. do Krakowa, Wadowic, Częstochowy i Warszawy. W czasie podróży odwiedzą miejsca szczególnie związane z Janem Pawłem II.

Program został przygotowany i jest koordynowany przez Uniwersytet Otwarty KUL.

Jest nam niezmiernie miło podkreślić fakt, że jest to już kolejna wizyta studentów z Uniwersytetu Notre Dame na KUL-u.

17-18.10 Spotkania informacyjne projektu "Aktywny student - aktywny absolwent"

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywny student - aktywny absolwent", który realizowany jest w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Wsparcie kierowane jest do studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych (Psychologia - Dziennikarstwo - Socjologia - Bezpieczeństwo Narodowe - Pedagogika - Zarządzanie – Ekonomia) i Wydziału Filozofii ( Filozofia – Retoryka).

 

W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania informacyjne: 17 i 18 października 2017 r. godz. 17:30 - sala CTW-304 (ul. Racławickie 14)
 

16-17.10 Konferencja "Imago Dei. Der Schöpfer und seine Schöpfung in der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte"

Imago DeiInstytut Filologii Germańskiej KUL zaprasza na konferencję naukową "Imago Dei. Der Schöpfer und seine Schöpfung in der deutschen Literatur - und Kulturgeschichte" (Imago Dei. Stwórca i stworzenie w historii niemieckiej literatury i kultury), która odbędzie się 16-17 października 2017 r.  w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-113.

18.10 Wykład „Czy potrzebny jest klasyczny uniwersytet?”

Czy potrzebny jest klasyczny uniwersytet?Instytut Jana Pawła II KUL, w ramach cyklu Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II "Istota i misja uniwersytetu we współczesnym świecie", zaprasza na wykład prof. dra hab. Jerzego Brzezińskiego (Dyrektora Instytutu Psychologii UAM) „Czy potrzebny jest klasyczny uniwersytet?”. Spotkanie konwersatoryjne odbędzie się 18 października 2017 r. (środa) w gmachu Kolegium Jana Pawła II w sali C-220 o godz. 17.00.

18.10 Setna rocznica promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.

100 rocznica promulgacji kodeksu prawa kanonicznegoWydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Instytut Prawa Kanonicznego i Katedra Historii Prawa Kanonicznego zapraszają na międzynarodową konferencją naukową „Non nova sed nove – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji”. Konferencja odbędzie się 18 października2017 r. w sali 1031 Kolegium Jana Pawła II.

 

Program konferencji

19.10 Wykład „Lumen de lumine - alegoryczne wypowiedzi biblijne o symbolice światła i ich obrazowanie w sztuce”

„Lumen de lumine - alegoryczne wypowiedzi biblijne o symbolice światła i ich obrazowanie w sztuce”Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim przy TN KUL, Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej oraz Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej zapraszają na posiedzenie naukowe z referatem ks. prof. dr. hab. Ryszarda Knapińskiego (KUL)  „Lumen de lumine - alegoryczne wypowiedzi biblijne o symbolice światła i ich obrazowanie w sztuce”. Posiedzenie rozpocznie się w czwartek 19 października 2017 r. o godz. 18.00 w Gmachu Głównym, sala GG-243.

18.10 Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL ogłasza nabór do zespołu

Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL zaprasza do współpracy wszystkich chętnych studentów i studentki, którzy potrafią i lubią śpiewać. Nabór do Chóru odbędzie się w środę, 18 października 2017 r., o g. 18.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-244.

18-19.10 Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza Linguistics Beyond and Within 2016

Katedra Językoznawstwa Stosowanego, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego, Katedra Filologii Celtyckiej oraz Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego Instytutu Filologii Angielskiej KUL zapraszają do wzięcia udziału w piątej Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej Linguistics Beyond and Within 2016: The Outskirts of the Regular, która odbędzie się 18-19 października 2017 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

Konferencja skierowana jest do językoznawców zajmujących się nowatorskimi podejściami do szeroko pojętego językoznawstwa. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli i aktualnych badań między naukowcami z Polski i z zagranicy.

Wykłady plenarne wygłoszą: Artemis Alexiadou (Humboldt University of Berlin), Lívia Körtvélyessy (Pavol Jozef Šafárik University), Paul Meara (Swansea University) i Pius ten Hacken (University of Innsbruck).

 

Program

19.10 Spotkanie poetycko-muzyczne w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza na spotkanie poetycko-muzyczne z okazji 700-lecia Lublina pt. „Słowem, obrazem, dźwiękiem Lublin opisany”, które odbędzie się 19 października 2017 r. o godz. 17.30 w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej (IV p.), ul. Chopina 27.

Spotkanie rozpocznie krótki wykład o mieście Lublinie. Głównym punktem wydarzenia będzie recytacja wierszy opisujących nasze miasto przeplatana poezją śpiewaną, opiewającą wyjątkowość i piękno Lublina.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa „Stary Lublin w akwareli” autorstwa Sławomira Stasza.

Serdecznie zapraszamy!

19.10 Spotkania podróżnicze - „Indochiny – od buddyzmu do dramatu wojny i dyktatury”

Otwarci na światUniwersytet Otwarty KUL zaprasza na pokazy slajdów podróżniczych „Otwarci na świat”. Pokazy będą odbywać się w każdy trzeci czwartek miesiąca w Gmachu Głównym KUL, sala GG-110, o godz. 17.00. Tematem najbliższego pokazu (19 października 2017 r.) będą „Indochiny – od buddyzmu do dramatu wojny i dyktatury”.

 

Więcej

19-20.10 Konferencja „Żydzi w krajach bloku sowieckiego w epoce stalinizmu"

„Żydzi w krajach bloku sowieckiego w epoce stalinizmu (polityka narodowościowa ZSRS)”Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zaprasza na międzynarodową konferencję "Żydzi w krajach bloku sowieckiego w epoce stalinizmu (polityka narodowościowa ZSRS)", która odbędzie się 19-20 października 2017 r. na KUL

 

20.10 Wykład "Emotion understanding in children: retrospect and prospect"

Kognitywistyka i Wydział Filozofii KUL oraz Instytut Psychologii KUL zapraszają pracowników oraz studentów na wykład Profesora Francisco Ponsa (University of Oslo) "Emotion understanding in children: retrospect and prospect". Wykład rozpocznie się  w piątek, 20 października 2017 r., o godz. 13.00 w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-302.

 

Więcej

21.10 Sympozjum „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II środowiskiem rozwoju żywego Kościoła”

sympozjum ks. BlachnickiW ramach obchodów 30 rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego KUL zaprasza na sympozjum „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II środowiskiem rozwoju żywego Kościoła”, które odbędzie się w sobotę 21 października 2017 r. o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-408.

O godz. 12.30 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św., której przewodniczyć będzie ks. bp Wiesław Śmigiel, a sympozjum towarzyszyć będzie multimedialna wystawa „Wychowawca wolnych ludzi – ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)” w hallu Centrum Transferu Wiedzy na III piętrze.

22.10 Wydarzenie naukowo-kulturalne „Dwugłos o Bogu i poezji”

Dwugłos o Bogu i poezjiInstytut Jana Pawła II w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, 22 października 2017 r., zaprasza na wydarzenie naukowo-kulturalne „Dwugłos o Bogu i poezji”, z udziałem prof. Zofii Zarębianki (UJ) i prof. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej (KUL) oraz na czytanie dramatu Karola Wojtyły „Brat naszego Boga” w wykonaniu aktorów „Teatru ITP”, opracowanie tekstu i reżyseria – Jacek Brzeziński (aktor teatru Provisorium). Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala  CTW-02.

 
 
SZKOLA_2.jpg
 UO_2.jpg