Senat RP ustanowił rok 2018 Rokiem 100-lecia KUL

7 grudnia 2017 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W uchwale senatorowie podkreślili znaczenie KUL w dziejach naszego kraju: „W ciągu swojej 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą”. Za przyjęciem uchwały głosowało 75 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała

Oświadczenie dotyczące uwag zawartych w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Oświadczenie w imieniu Kurii Metropolitalnej w Lublinie

i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 dotyczące uwag zawartych w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

 

W związku z uwagami przekazanymi w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, dotyczącymi publicznych wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza na temat Żydów i judaizmu, informujemy, że Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie wypowiedzi ks. prof. Guza za niedopuszczalne. Podkreślają jednocześnie, że pozauniwersytecka działalność wykładowa ks. prof. Guza jest aktywnością podejmowaną i prowadzoną przez niego na własną rękę i własną odpowiedzialność, a głoszone tezy nie są stanowiskiem jego przełożonych.

Pragniemy przypomnieć, że Ksiądz Profesor nie jest zawodowym historykiem. Budzące sprzeciw wystąpienia nie są głosem naukowca prowadzącego rzetelne, krytyczne badania źródłowe, ani tym bardziej głosem osoby reprezentującej Kościół w Polsce lub stanowisko Archidiecezji Lubelskiej. Tego typu wypowiedzi rozmijają się z nauczaniem Kościoła o relacji do Żydów i judaizmu, tak mocno przypominanym przez św. Jana Pawła II, wieloletniego profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ojciec Święty mówił w 2000 roku w Yad Vashem: „Jako Biskup Rzymu i Następca Apostoła Piotra zapewniam naród żydowski, że Kościół katolicki, kierując się ewangeliczną zasadą prawdy i miłości, a nie żadnymi względami politycznymi, głęboko ubolewa z powodu nienawiści, prześladowań i przejawów antysemityzmu, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek spotkały Żydów ze strony chrześcijan”.

Przytoczone w przesłanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów liście wypowiedzi księdza profesora stanowią rozpowszechnianie nieprawdy i szkodzą dobremu imieniu Uniwersytetu i Archidiecezji, dlatego zostanie on poproszony o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie swojej aktywności wykładowej na temat Żydów i judaizmu. Po złożeniu wyjaśnień przełożeni księdza profesora zdecydują o dalszych krokach w sprawie.

 

dr Lidia Jaskuła

Rzecznik prasowy KUL

 

ks. dr Adam Jaszcz

Rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej

 

Rektor KUL wręczył stypendia TP KUL

Wręczenie stypendiów TPKULDzięki otwartym sercom i wrażliwości wielu osób, studenci KUL po raz kolejny otrzymali stypendia ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL. Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce 14 listopada.

- Na stypendia składają się datki od ludzi wielkich serc, których nazywamy swoimi przyjaciółmi, często takich, którzy nigdy nie byli w Lublinie. Dzięki nim możemy fundować te stypendia i niejako być przyjaciółmi tych, którzy w tej chwili studiują na KUL. Towarzystwo Przyjaciół KUL prowadzi dwa programy stypendialne, dla studentów rozpoczynających swoją przygodę ze studiowaniem na naszym uniwersytecie i my chcemy im w tym pomóc oraz dla osób bezinteresownie zaangażowanych na rzecz uniwersytetu i chcemy im podziękować, za to, że chcą swój prywatny czas ofiarowywać dla dobra uczelni – wyjaśnia Katarzyna Kusy z biura TP KUL.

Czworo studentów I roku otrzymało stypendium "Startuj z TP KUL". Będą je otrzymywali przez pierwszy rok studiów (od października do czerwca). Przy ocenie wniosków brana była pod uwagę m.in. średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz zaangażowanie w działalność organizacji społecznych, religijnych lub pozarządowych. Wyjątkowość tego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte są osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów. Stypendia te są wręczane od 2015 r.

Od 2016 r. Towarzystwo Przyjaciół KUL przyznaje stypendia studentom bezinteresownie angażującym się w pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej. W tym semestrze otrzyma je 8 studentów, wybranych spośród 40 zgłoszonych. Jest to forma docenienia studentów szczególnie aktywnych społecznie, zaangażowanych w działalność kulturalną, sportową czy wolontariacką. Stypendium przyznawane jest dwa razy do roku, na pięć miesięcy. Kandydatów zgłaszają jednostki uczelniane, organizacje studenckie lub osoby indywidualne. Przy czym ta sama osoba może być zgłaszana wielokrotnie. Co ważne, oba stypendia mogą być przyznane niezależnie od innych form wsparcia materialnego otrzymywanego przez studenta.

- Towarzystwo Przyjaciół KUL pełniło i nadal pełni bardzo ważną rolę. Promuje nasz uniwersytet i zrzesza darczyńców, którzy wspierają go materialnie. Bardzo się cieszę, że od kilku lat wspiera także naszych aktywnych, utalentowanych studentów, którzy działają w różnych obszarach naszego uniwersytetu – podkreślił Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

Stypendia fundowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL to nowa forma działalności tej organizacji, która wspiera uniwersytet od 1922 roku. Od początku celem TP KUL była promocja i finansowe wspieranie uczelni. Szczególnie ważną rolę odegrało w czasach PRL, kiedy funkcjonowanie uniwersytetu było możliwe tylko dzięki wsparciu społeczeństwa katolickiego w Polsce i za granicą. Obecnie Towarzystwo popularyzuje wiedzę o KUL, organizuje dyskusje, odczyty, konferencje, koncerty i pielgrzymki oraz wspiera finansowo działalność uniwersytetu.

 

Fotorelacja

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Rada Wydziału Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 13 listopada 2018 r. dokonała wyboru nowego dziekana Wydziału, którym został dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL.

Dotychczasowy dziekan dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z wyborem na sędziego Sądu Najwyższego.

Od 100 lat jest KUL - jubileuszowa impresja filmowa

 

Z okazji stulecia KUL przygotowaliśmy film promocyjny, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.

 

  

15.10-21.12 Wystawa „Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni” z kolekcji mistrzów Krzysztofa Musiała

Odpoczynek tancerzyMuzeum KUL zaprasza na kolejną odsłonę wystawy dzieł sztuki „Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni”z kolekcji sztuki polskiej zgromadzonej przez Krzysztofa Musiała. Wystawę, która będzie czynna do 21 grudnia 2018 r., opuściło kilka obrazów, a w ich miejsce pojawiły się nowe. Ekspozycja w Muzeum KUL liczy ponad 70 prac – wybitnych dzieł malarstwa polskiego i rzeźby, ukazuje przekrój przez style i nurty sztuki polskiej, począwszy od połowy XIX wieku, przez okres Młodej Polski, po dwudziestolecie międzywojenne, École de Paris i rodzącą się awangardę.

15.10-3.12 Akcja „Polacy-Rodakom”

Polacy-rodakomSpołeczność akademicka KUL nie pozostaje obojętna na los Polaków za wschodnią granicą. W ramach akcji „Polacy-Rodakom”, organizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza, od 15 października do 3 grudnia 2018 r., prowadzona będzie zbiórka produktów spożywczych oraz zabawek-przytulanek. Zebrane produkty posłużą do przygotowania paczek świąteczno-noworocznych, które trafią do polskich rodzin mieszkających za wschodnią granicą, m.in. na Ukrainie.

 

Więcej

26.10.2018-31.01.2019 Wystawa „W hołdzie Niepodległej. Zbiory Muzeum KUL w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”

W hołdzie NiepodległejMuzeum KUL oraz Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zapraszają na wystawę „W hołdzie Niepodległej. Zbiory Muzeum KUL w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”. Wystawa w Muzeum Karkonoskim będzie czynna do 31 stycznia 2019 r. Uroczyste otwarcie wystawy będzie miało miejsce 26 października 2018 r. o godz. 16.00.

 

Więcej

14-20.11 Spektakl Teatru Enigmatic „Pierwsza lepsza”

Pierwsza lepszaTeatr Enigmatic zaprasza na spektakl przedstawiający „Pierwszą lepszą” Aleksandra Fredry. Przedstawienie będzie można obejrzeć 14 i 21 listopada 2018 r. o godz. 20.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-02 (poziom -1). Wstęp wolny.

 

Więcej

17-18.11 Konferencja dla nauczycieli języka hiszpańskiego EXPERTOS ELE

expertos eleJuż po raz drugi na KUL odbędzie się konferencja dla nauczycieli języka hiszpańskiego EXPERTOS ELE organizowana przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL, Szkołę Języka Hiszpańskiego „Dialogo” oraz Fundację Rozwoju KUL. 7 edycja przedsięwzięcia będzie miała miejsce 17-18 listopada 2018 r. Jego celem jest  propagowanie języka hiszpańskiego,expertos ele prezentacja prototypowych rozwiązań wspierających proces dydaktyczny w zakresie nauczania języków obcych. Podczas wydarzenia uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z Hiszpanii, czynnych zawodowo polskich nauczycieli oraz przedstawicieli wydawnictw. Będzie to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń w dziedzinie metodyki nauczania języka hiszpańskiego.

19.11 KULowskie spotkania literackie - Rafał Fronia i Piotr Tomala

Finia Tomala19 listopada 2018 r. gośćmi KULowskich spotkań literackich bedą alpiniści i himalaiści: Rafał Fronia i Piotr Tomala, którzy opowiedzą o pobycie Osiem tysięcy metrów ponad marzeniami. Zapraszamy o godz. 19.00 do sali 113 w Centrum Transferu Wiedzy.

 

Więcej

20.11 Sympozjum „Petersburskie korzenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w świetle encyklopedii internetowej Polski Petersburg”

Petersburskie korzenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w świetle encyklopedii internetowej Polski Petersburg”Instytut Historii KUL oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zapraszają na sympozjum „Petersburskie korzenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w świetle encyklopedii internetowej Polski Petersburg, które odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-113.

20.11 Święto patronalne Instytutu Muzykologii KUL

Instytut Muzykologii KUL 20 listopada 2018 r. (wtorek) zaprasza na uroczyste obchody liturgicznego wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej

 

Więcej

20.11 Konferencja „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo"

„Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo"Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" i Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo", która rozpocznie się 20 listopada 2018 r. o godz. 10.30 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.

20-21.11 Konferencja "Polscy Żydzi dla Niepodległej (1918–1939)"

Żydzi dla niepodległejPracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS oraz Zakład Historii i Kultury Żydów URz zapraszają na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Polscy Żydzi dla Niepodległej (1918–1939)", która odbędzie się 20-21 listopada 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-114.