Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
Logo Rzeczpospolita
Logo TVP Polonia
Logo TVP 3 Lublin
 
Współpraca Uniwersytetów Wspierająca Rozwój
Regionów - Lubelskiego i Lwowskiego

W ramach Projektu planowane są jeszcze międzynarodowe konferencje naukowe, obejmujące następujące tematy:


18 - 19 X 2007  Migracja - wartość dodana?

22 - 23 X 2007  „Prawo rzymskie a kultura prawna Europy"

5 - 6 XI 2007 „Tożsamość wyznaniowa i dialog jako czynnik opiniotwórczy w ramach kultury narodowej. Doświadczenie Ukrainy i Polski"

8 - 9 XI 2007  „Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy"

13 - 14 XI 2007  „Ponadnarodowa współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy w kontekście europejskim

20 - 21 XI 2007 „Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji Polski i Ukrainy"

22 - 23 XI 2007 „Polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze: korzyści i zagrożenia"

26 - 27 XI 2007 „Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego"

5 XII 2007 „Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy: znaczenie dla regionu i Europy"

14 XII 2007  „Podsumowanie współpracy w zakresie ochrony środowiska"