Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
Logo Rzeczpospolita
Logo TVP Polonia
Logo TVP 3 Lublin
 
Współpraca Uniwersytetów Wspierająca Rozwój
Regionów - Lubelskiego i Lwowskiego

Співпраця Університетів, яка підтримує розвиток люблінського та львівського регіону

Програма Сусідства Польща-Білорусь-Україна

INTERREG IIIA/TACIS CBC

  

реалізатори:

Люблінський Католицький Університет Іоана Павла ІІ

Національний Університет ім. Івана Франка у Львові

(травень 2006- грудень 2007)

  

Головною метою проекту є розширення співпраці обох Університетів, а також підвищення кваліфікацій та умінь співпраці академічних та господарчих середовищ, створюючи для того суспільно-господарчі умови для розвитку прикордонних регіонів. Метою також є підвищення рангу Партнерів та будування підстав до інтеграції регіонів через збільшення контактів та співпрацю Партнерів, учасників конференції та одержувачів публікації. Безпосередньою метою конференції є можливість довготрвалої співпраці в обсязі дидактики і науки, а також знаходження спільностей між наукою та господаркою, які в майбутньому могли б принести позитивні результати у спільних починаннях в Європейському дослідницькому та господарчому просторі.
 Тематика конференцій та публікацій є так підібрана, щоб підтримувати і будувати культурні зв'язки, показувати спільну спадщину, спільність інтересів і реальність співпраці регіонів Європи. Підвищення знань суспільства про сусідів, їх культуру, їх традиції буде підтримувати суспільно-господарчу інтеграцію, яка спрямована до покращення якості життя мешканців.

Проект містить дії щодо обміну досвідів та знань спрямованих до підвищення рангу партнерів у регіонах та європейському дослідницькому просторі, творення умов для суспільно-господарчого розвитку прикордонних регіонів.

Проект містить 21 міжнародних конференції, семінарів, панелів, 2 вишкіли, а також видання 23 публікацій. Їх тематика зосереджується на ідентифікації спільних елементів культурної спадщини, міжрегіональної та міжкордонної співпраці Польщі і України, обміні досвіду та знань з обсягу права, охорони навколишнього середовища, культури та суспільних справ з особливим врахуванням європейської інтеграції.
Люблінський Католицький Унiверситет Іоана Павла ІІ хоче зацікавити Вас реалізацією європейських програмів, які служать спільному добру регіонові Європи, який представляємо та міжнародній співпраці. Просимо повідомити та поширити інформацію про нашу спільну діяльність. Хочемо будувати добрі відносини нетільки між університетами, але також між нашими громадянами. Хочемо, щоб наш сусід - Україна, мала доброго сусіда - Польщу.
Програма Сусідства Польща-Білорусь-Україна реалізована є Люблінським Католицьким Університетом Іоана Павла ІІ та Національним Університетом ім. Івана Франка у Львові від травня 2006 року до кінця 2007 року. У рамках цієї програми реалізуємо Проект Співпраці Університетів.

Проект Співпраці Університетів закладає обмін досвідів та знань між партнерами для того, щоб збільшити їх ранг у регіонах та європейському дослідницькому просторі.

Основною метою є створення оптимальних умов для суспільного та господарчого розвитку прикордонних зон.

21 міжнародних конференцій та 23 публікацій будуть свого родом рапортом з реалізації проекту. Буде це комплексний діагноз і встановлення норм співпраці люблінського та львівського, а в майбутньому також білоруського регіонів.  


-ідентифікація спільних елементів культурної спадщини

- обмін знань і досвідів з обсягу права, охорони навколишнього середовища, суспільних справ

- європейська інтеграція

Teми:

1.     Сталий розвиток на національному, регіональному та локальному рівні - польський досвід та можливості його застосування на Україні.

2.     Мир для світу. Значення  „Декларації o відносинах католицької Церкви до нехристиянських релігій Nostra aetate"  ІІ Ватиканського Собору для української та польськї суспільності у будуванні культури толеранції та діалогу. 


    

3.  Політика Європейського Союзу щодо України: партнерство чи членство?


4.  Євреї в Любліні - Євреї у Львові. Miсця-Пам'ять-Сучасність.


Це програма конференцій до кінця 2007 року (всі відбуваються в ЛКУ)


5. Шенгенська Угода - шанси та загрози трансордонної співпраці - 26-27 лютого

                                                     

6.  Транскордонна безпека (регіональна): ЄС-Польща-Україна. Політичні, мілітарні та міліційні аспекти  та обсяг правосуддя.  8-9 травня


7.  Територіальне планування - шанси та загрози в суспільному та навколишньому середовищі. 15-16 березня


8.  Формування етнічної та національної тотожності на польсько-ураїнському пограниччі. 19-20 квітня


9. Ситуація сім'ї у сучасному суспільстві - досвіди Центрально-Східної Європи. 17-18 травня


10. Нові тенденції у сімейному праві в Польщі та на Україні. 29-30 травня


11. Навчання історії в Польщі та на Україні. Червень (дата невстановлена) 12. Умови виконання та здійснення господарчої діяльності у прикордонних районах Польщі та України. 13-14 вересня


13. Творення умов для розвитку прикордонних територій Польщі та України завдяки охороні натуральної та культурної спадщини. Вересня


14. Конфесійна тотожність та діолог як творчий фактор у рамах національної культури. Досвід України та Польщі. 20-21 вересня.


15. Кордон Польщі і України: бар'єр чи шанс співпраці? 11-12 жовтня


16. Пам'ять на пограниччі Польщі і України. Пам'ять дитячих років. Пам'ять краєвиду. Пам'ять кривд. 18-19 жовтня


17. Римське право а правова культура Європи. 22-23 жовтня


18. Конфесійні музеї і сакральне мистецтво як прояв багатокультурної та багатоконфесійної традиції Польщі і України. 5-6 листопада


19. Польсько-Українські господарчі відносини: користі та загрози. 22-23 листопада


20. Стратегічне партнерство Польщі та України: значення для регіону і Європи. 5 грудня


21.Підсумки співпраці в обсязі охорони навколишнього середовища. 14 грудня