Number of bilateral agreements: 82

 

Number of partner universities in the frame of Erasmus+ Programme: 159

 

ERASMUS+ Agreements 2019-20.xls

 

310px-europe_orthographic_projection.svg

 

 

 

 

 

 

ALBANIA

Uniwersytet w Elbasanie im. Aleksandra Xhuvaniego - http://www.uniel.edu.al/english/

BELARUS

Baranowicki Uniwersytet Państwowy - http://www.barsu.by/index.php

Homelski Uniwersytet Państwowy im. F. Skaryny - http://old.gsu.by/en/

BOSNIA AND HERZEGOVINA

International University of Sarajevo - https://www.ius.edu.ba/

CROATIA

Katolicki Uniwersytet Chorwacki - http://www.zg-nadbiskupija.hr/catholic-university-of-croatia

FRANCE

Institut Catholique d'Etudes Supérieures - http://www.ices.fr

Université Catholique de l'Ouest - http://www.uco.fr/internationaluco

Université de Paris VIII - http://www.univ-paris8.fr

Université d'Orléans - http://www.univ-orleans.fr/

SPAIN

Universitat Autonoma de Barcelona  - http://www.uab.es/

Universidad de la Rioja  - http://www.unirioja.es/

LITHUANIA

Vytauto Didžiojo Universitetas (Vytautas Magnus University)  - http://www.vdu.lt/

ROMANIA

Babeş-Bolyai University - http://www.ubbcluj.ro/en/

SLOVAKIA

Katolícka univerzita v Ružomberku  - http://www.ku.sk/
Trnavska Univerzita v Trnave - http://www.truni.sk/en

SWEDEN

Lund University - http://www.lunduniversity.lu.se/

UKRAINE

Centrum Naukowo-Metodyczne “Nauka Dwóch Narodów” w Dniepropietrowsku

Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły - https://chmnu.edu.ua/en/

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza - http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua

Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego w Brzuchowicach - http://www.itlviv.org.ua

Drohobycz Ivan Franko State Pedagogical University - http://dspu.edu.ua/

Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki - http://kubg.edu.ua/

Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki - http://www.univ.kiev.ua/

Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki w Żytomierzu - http://www.zu.edu.ua/en_index.html

Państwowy Uniwersytet im. M. Gogola w Nieżynie - http://www.ndu.edu.ua/

Państwowy Uniwersytet "Lwowska Politechnika" - http://www.lp.edu.ua/en

Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

- https://pnu.edu.ua/en/

Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie - http://www.ucu.edu.ua

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny - http://www.tneu.edu.ua/en/
Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy -  http://www.ubs.gov.ua

Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska" - http://www.oa.edu.ua/en/

Wołyńska Prawosławna Akademia Teologiczna w Łucku - http://vpba.org/

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku - http://eenu.edu.ua/uk

HUNGARY

Péter Pázmány Catholic University - http://www.ppke.hu/

 

ITALY

 

Instituto Euromediterraneo I.S.R. (Tempio Pausania) - http://www.istitutoeuromediterraneo.it/

Pontificia Università Gregoriana - https://www.unigre.it/home_page_en.php

Pontificia Università Urbaniana - http://www.urbaniana.edu/Urbaniana/Default.aspx

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano - http://www.unicatt.it

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - http://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione

Università per Stranieri di Perugia - https://www.unistrapg.it/en

 

 

 

asia_orthographic_projection.svg

 

 

 

 

 

 

 

ARMENIA

Yerevan Sate University - http://ysu.am/main/en

Eurasia International University - http://eiu.am/en/80725-2/

CHINA

Beijing Institute of Technology - http://english.bit.edu.cn/

School of Humanities of Huazhong University of Science and Technology - http://www.hust.edu.cn/

Shaanxi Normal University - https://english.snnu.edu.cn/index.htm

Xi’an International Studies University - http://xisu.admissions.cn/

Yangtze Normal University - http://www.admissions.cn/yznu

Yichun University - http://www.jxycu.edu.cn/

Zheijang University of Science and Technology - http://ies.zust.edu.cn/en/Home.htm

CHINA-MAKAU

University of Saint Joseph - https://www.usj.edu.mo/en/

CHINA - TAIWAN

Fu Jen Catholic University - http://www.fju.edu.tw/#&panel1-1

GEORGIA

Uniwersytet Sulkhan-Saba Orbeliani, Tbilisi - http://www.sabauni.edu.ge/en/home

Państwowy Uniwersytet w Tbilisi im. Iwane Dżawachiszwili - https://www.tsu.ge/en/

ISRAEL

Ariel University - http://www.ariel.ac.il/en

École Biblique et Archéologique Française - http://www.ebaf.edu/

Gordon - Academic College for Education - https://www.gordon.ac.il/our-college

KAZAKHSTAN

S. Amanzholov East Kazakhstan State University - http://www.vkgu.kz/en

KOREA

Sogang University - http://wwwe.sogang.ac.kr/wwwe/index_new.html

LEBANON

Holy Spirit University of Kaslik - http://www.usek.edu.lb/en/home

NEPAL

Tribhuvan University, Kathmandu - http://www.tribhuvan-university.edu.np/ 

RUSSIA

Dagestan State University  - http://www.dgu.ru

Instytut Podstawowych Problemów Biologii Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN)

Kozma Minin Nizhny Novogrod State Pedagocical University - https://www.mininuniver.ru/eng/

Northern State Medical Academy - http://www.nsmu.ru

TURKEY

Alanya Hamdullah Emin Paşa University - https://www.ahep.edu.tr/en

 

 

5c87d34bc5f80_p

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADA

Memorial University of Newfoundland -  http://www.mun.ca/

University of Ottawa - http://www.uottawa.ca/

University of Quebec in Rimouski - https://www.uqar.ca/a-propos/langues/english/university/choosing-uqar
University of Windsor  - http://www.uwindsor.ca

USA

California State University, Los Angeles - http://www.calstatela.edu/

Delta State University- http://www.deltastate.edu

Eureka College - http://www.eureka.edu/
Holy Cross College in Notre Dame - http://www.hcc-nd.edu/

Purdue University Calumet - http://www.calumet.purdue.edu/

Salem State University - https://www.salemstate.edu/

SS. Cyril & Methodius Seminary in Orchard Lake - http://www.sscms.edu/

University of Massachusetts Boston - http://www.umb.edu

MEXSICO

Popular University Autonomous of the State of Puebla - http://www.upaep.mx/

 

5c87d35db0f84_p

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASIL

Pontifícia Universidade Católica de Săo Paulo - http://www.pucsp.br/

Universidade Católica de Brasília - http://www.ucb.br/

CHILE

Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso - https://www.pucv.cl/=

PERU

Instituto de Estudios Social Cristianos - http://www.iesc.org.pe/

Universidad de San Martin de Porres - http://www.usmp.edu.pe/index.php

 

 

5c87d349783ea_p

 

 

 

 

 

 

 

 

KENYA

Catholic University of Eastern Africa - http://www.cuea.edu/