Szkolenia informatyczne podnoszące
kwalifikacje osób pracujących z regionu lubelskiego • Okres realizacji projektu 15.12.2004-31.12.2006
 • Liczba osób z województwa lubelskiego, które dzięki wsparciu w ramach projektu podniosły swoje kwalifikacje i uzyskały świadectwa ukończenia szkolenia 90 (47 kobiet, 43 mężczyzn)
 • Liczba modułów szkoleniowych, które zakończyły zajęcia 6 (Moduł 1, Moduł 2 i Moduł 3; dwie edycje)
 • Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do Biura Projektu na trzy edycje szkolenia 621
 • Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do Biura Projektu na Moduł 1 szkolenia 305
 • Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do Biura Projektu na Moduł 2 szkolenia 98
 • Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do Biura Projektu na Moduł 3 szkolenia 218
 • Liczba godzin zajęć przeprowadzonych dla Modułu 1 446 ( w tym 15 godzin ćwiczeń laboratoryjnych)
 • Liczba godzin zajęć przeprowadzonych dla Modułu 2 270 ( w tym 15 godzin ćwiczeń laboratoryjnych)
 • Liczba godzin zajęć przeprowadzonych dla Modułu 3
 • 366 ( w tym 15 godzin ćwiczeń laboratoryjnych)
 • Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych łącznie 832
 • Całkowita wartość projektu (budżet) 720 417,33 zł (75 % Europejski Fundusz Społeczny, 25 % budżet państwa)