Szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego
dla osób pracujących

  • Okres realizacji projektu 01.02.2005-31.01.2006
  • Liczba osób z województwa lubelskiego, które dzięki wsparciu w ramach projektu podniosły swoje kwalifikacje i uzyskały świadectwa ukończenia szkolenia 119 (81 kobiet, 38 mężczyzn)
  • Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do Biura Projektu 740 (ponad 6 kandydatów na 1 miejsce)
  • Liczba grup szkoleniowych, które zakończyły zajęcia 12 (8 grup język angielski, 4 grupy język niemiecki)
  • Liczba godzin zajęć przeprowadzonych dla każdej grupy 180 (w tym 60 w systemie e-learning)
  • Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych łącznie 2160
  • Całkowita wartość projektu (budżet) 495 000,00 zł (75 % Europejski Fundusz Społeczny, 25 % budżet państwa)