Szkolenia z prawa podatkowego dla osób pracujących

  • Okres realizacji projektu 15.12.2006-31.01.2006
  • Liczba osób z województwa lubelskiego, które dzięki wsparciu w ramach projektu podniosły swoje kwalifikacje i uzyskały świadectwa ukończenia szkolenia 80 (54 kobiet, 26 mężczyzn)
  • Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do Biura Projektu 610 (ponad 7 kandydatów na 1 miejsce)
  • Liczba godzin zajęć przeprowadzonych dla każdej grupy 70 (w tym 40 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych)
  • Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych łącznie 280
  • Całkowita wartość projektu (budżet) 160 804,00 zł (75 % Europejski Fundusz Społeczny, 25 % budżet państwa)