Zebrane tu teksty młodych naukowców ukazują różnorodność tematyczną, teoretyczną i metodologiczną badań nad poznaniem. Można je potraktować jako kolejne próby niestandardowego podziału pracy badawczej, z jednej strony wykraczającego poza  monodyscyplinarny schemat opisu i wyjaśniania poznania, a z drugiej strony zgodnego z wynikami tychże dyscyplin.

  • Jaki jest związek między szczepieniami a stanem epidemii?
  • Jakie są alternatywne środki ochrony przed epidemią?
  • Jakie argumenty formułuje się we współczesnej dyskusji etycznej dotyczącej szczepień?
  • Czy odporność stadna jest dobrem wspólnym?
  • Czy istnieje indywidualny moralny obowiązek zaszczepienia się?
  • Jak w internetowym (i nie tylko) natłoku informacji nt. szczepionek odróżnić te wiarygodne od bezwartościowych?
  • Jak zachować w tej kwestii zdrowy rozsądek?
Zapraszamy na lekturę dzieł Tomasza z Akwinu. Spotkania i dyskusje odbywają się w każdą środę o godz. 14.15; sala gg 38 (Zakład Metafizyki). Wstęp wolny!

Organizatorzy

  • Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL
  • Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL