Studium KUL dla Polonii

Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym

AKTUALNOŚCI

fronton 800
AKTUALNOŚCI | 05 CZERWCA 2023

KUL z nowymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych

KUL uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w trzech kolejnych dyscyplinach. Są to biologia medyczna, nauki biblijne oraz nauki o rodzinie. Decyzje takie wydała Rada Doskonałości Naukowej końcem maja br. Poszczególne dyscypliny należą do dziedzin: nauki medyczne, nauki teologiczne oraz nauki o rodzinie. Dotychczas uniwersytet posiadał takie uprawnienia w 14 dyscyplinach: nauki prawne, socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, teologiczne, biologiczne oraz nauki o polityce i administracji. Aktualnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...

WYDZIAŁY

Aktualności z Wydziału Medycznego

Studiuj nauki medyczne

ikona

Aktualności z Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych

Studiuj nauki przyrodnicze i techniczne

ikona

MULTIMEDIA

XI Studenckie Spotkania Komunikacji - Spotkanie z Agnieszka Gozdyrą

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona