Centrum Polonijne KUL

Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym

AKTUALNOŚCI

104 ur JPII kwadrat.png
AKTUALNOŚCI | 18 MAJA 2024

Jan Paweł II – geniusz i świętość dnia codziennego

Jan Paweł II nie zostawił gotowych rozwiązań naszych problemów, ale dał nam do ręki swego rodzaju kompas, który pozwala poruszać się w ich gąszczu. Kompas wskazujący drogę nieprowadzącą na manowce. Mijają 104. lata od urodzin Jana Pawła II. Świat o nim nie zapomniał. Z ks. prof. Jarosławem Mereckim, wykładowcą antropologii filozoficznej i etyki w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika "Ethos”, czasopisma Instytutu Jana Pawła II KUL,...

WYDZIAŁY

Aktualności z Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych

Studiuj nauki przyrodnicze i techniczne

ikona

MULTIMEDIA

Rektor KUL po wyborze na kolejną kadencję: uniwersytety mają nowe wyzwania

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona