INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Nabór na wyjazdy na studia Erasmus+ w II sem. 2021/2022 trwa od 1 do 22 października 2021

 

KTO? STUDIA

 

 

INFORMATION ABOUT ERASMUS+ MOBILITY FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2021/22 (English version - click here)

 

application form in English - click here