Pracownicy Katedry Socjologii Kultury


Kierownik Katedry:
Prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv

Pracownicy etatowi:
Dr Dariusz Wadowski - adiunkt

Pracownicy na umowę:
Mgr Magdalena Cedro
Mgr Monika Kranz
Mgr Grzegorz Winnicki

Konsultacje w semestrze zimowym 2008/2009