Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą: KUL jest wizytówką świata naukowego

Jan Dziedziczak Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą spotkał się władzami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Celem wizyty było omówienie, opracowanie kierunków współpracy pomiędzy uczelnią a środowiskami polonijnymi.

 

Podczas rozmów, Jan Dziedziczak zaznaczył, że KUL jest uczelnią o ogromnym dorobku, znaną poza granicami kraju. - Z uczelnią chęć współpracy wyrażają liczne środowiska polonijne. Od 50 lat na uniwersytecie działa Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, który zna potrzeby, ale także określa możliwości wspólnych działań – podkreślił sekretarz stanu.

 

Jedną z form wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów może być przestrzeń medialna. Jak zaznaczył Dziedziczak, Polonia jest nie tylko żywo zainteresowane tym, co dzieje się w Polsce, ale też chce i potrzebuje edukacji w zakresie mediów, dziennikarstwa. - Szczególnie chodzi tu o edukację liderów mediów polonijnych, dlatego bardzo ważne, by była ona najwyższym poziomie technicznym, ale i zgodnym z etyką. Chodzi o łączenie warsztatu dziennikarskiego z misją mediów opartą na wartościach – mówi.


Do współpracy prowadzić mogą między innymi programy, projekty realizowane przy udziale KUL.

 

Trwa zimowa rekrutacja na KUL

Rekrutacja zimowa na KUL11 stycznia rozpoczęła się rekrutacja zimowa na KUL. W tym roku jest ona prowadzona na dwa kierunki studiów II stopnia:  

 

 

Rekrutacja odbywa się w trybie wolnym, co oznacza, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci mogą zgłaszać się do 15 lutego 2021 za pośrednictwem strony internetowej http://rekrut.kul.pl

 

Studia II stopnia trwają 3 semestry (1,5 roku). Uzyskanie tytułu magistra inżyniera architektury krajobrazu uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie architekta krajobrazu, projektanta zieleni czy zarządcy zieleni. Z kolei ukończenie studiów w zakresie inżynierii środowiska umożliwia wykonywanie zadań dotyczących inżynierii wodnej, inżynierii sanitarnej, rekultywacji terenów zdegradowanych oraz kształtowania i ochrony środowiska

 

Więcej informacji na stronie: kandydat.kul.pl

Projekt: "Mistrzowie dydaktyki"

21 nauczycieli akademickich KUL bierze udział w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki”, współfinansowanym ze środków UE. Przez trzy najbliższe semestry będą prowadzili dodatkowe zajęcia z wybitnie zdolnymi studentami stosując bardzo efektywną, godną rozpowszechnienia formę pracy dydaktycznej - metodę tutoringu.

 

- Tutoring to metody pracy indywidualnej zasadniczo skierowane do uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w tym wybitnie zdolnych. Formy pracy są tu ukierunkowane na studenta, dostosowane do jego potrzeb i możliwości, obejmują nie tylko wiedzę, ale rozwijają potencjał i umożliwiają jego integralny rozwój. W ramach kanonu uniwersyteckiego jest to klasyczna relacja uczeń-mistrz – mówi kierownik Katedry Aktywizacji i Dydaktyki Języków prof. Urszula Paprocka-Piotrowska, uczestnicząca w programie tutoringowym.

 

W projekcie weźmie udział 66 studentów KUL, część zajęć, ze względu na sytuację epidemiczną odbędzie się online. Wykładowcy przeprowadzą łącznie 1438 godzin zajęć dydaktycznych, wykorzystując przy tym wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszej edycji projektu „Mistrzowie Dydaktyki”. Obejmowała ona wizyty studyjne w wybranych renomowanych uczelniach europejskich, znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego. Podczas kilkunastodniowych szkoleń naukowcy, pod okiem zagranicznych ekspertów, doskonalili prowadzenie zajęć metodą tutoringu i opracowali własne koncepcje stosowania tej metody pracy.

 

- Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu poprzez przeprowadzenie zajęć z wybranymi studentami przez okres co najmniej trzech pierwszych semestrów w ramach studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich – wyjaśnia koordynator projektu Bogumiła Pazur z Działu Projektów Międzynarodowych KUL.

 

Pilotażowe zajęcia stanowią fazę testową do opracowania pełnego cyklu kształcenia z wykorzystaniem tej metody. Na podstawie wniosków i badań studentów oraz kadry akademickiej, którzy biorą udział w tych zajęciach, opracowany zostanie również komplet materiałów dydaktycznych i przykłady dobrych praktyk, do wykorzystania przez uczelnie.

 

Metoda tutoringu jest stosowana na KUL od lat, m.in. w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych oraz w Akademii Młodych Humanistów, a także w pracy ze studentami z niepełnosprawnościami.

 

Prorektor KUL: Jan Paweł II i kard. Wyszyński mieli ogromny wpływ na kształt uniwersytetu

Kard. wyszyński podczas obchodów 60-lecia KULUbiegły rok był w Polsce rokiem Jana Pawła II, obecny będziemy przeżywać jako rok kard. Stefana Wyszyńskiego. – To ogromna radość, że władze naszego kraju w ten sposób uhonorowały dwie osoby tak mocno związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Ks. Karol Wojtyła był przez niemal ćwierć wieku wykładowcą naszego uniwersytetu, a kard. Wyszyński to jego najwybitniejszy absolwent. Obaj mieli ogromny wpływ na kształt KUL - podkreśla ks. prof. Mirosław Sitarz, prorektor ds. misji i administracji KUL.

 

W 2021 roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach oficjalnie zostanie ogłoszona jego beatyfikacja, pierwotnie zaplanowana w ubiegłym roku. Nie dziwi więc, że na mocy decyzji Sejmu i Senatu RP rok 2021 został ustanowiony rokiem Prymasa Tysiąclecia.

 

 

Charyzmatyczny przywódca polskiego Kościoła w okresie PRL i jeden z największych Polaków XX wieku jest bardzo mocno związany z KUL. Studiował tu przez pięć lat (1924-29), a studia zakończył doktoratem z prawa kanonicznego. -  Kardynał Stefan Wyszyński jest najwybitniejszym absolwentem Wydziału Prawa KUL – zauważa ks. prof. Sitarz, który również jest specjalistą z zakresu prawa kanonicznego. Studia na KUL zaowocowały nie tylko doktoratem. To właśnie tu przyszły prymas poznał ks. Władysława Korniłowicza, współzałożyciela Zakładu dla Niewidomych w Laskach, który wywarł znaczący wpływ na jego formację.

 

Ponownie ks. Wyszyński zetknął się z KUL w 1946 roku, gdy został mianowany biskupem lubelskim, który z urzędu sprawuje funkcję Wielkiego Kanclerza uniwersytetu. Przyczynił się do powstania Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, na którym później ukształtowała się Lubelska Szkoła Filozoficzna.

 

Związek w uniwersytetem trwał również po objęciu funkcji prymasa. – Prymas Wyszyński przyjeżdżał na uniwersytet  z różnego rodzaju wykładami, był także obecny na inauguracjach roku akademickiego. Jego osoba wywarła ogromny wpływ na życie uniwersytetu i Kościoła w Lublinie  – podkreśla ks. prof. Sitarz.  W historii KUL szczególnie zapisała się inauguracja roku akademickiego 1978/79, która odbyła się już po wyborze kardynała Wojtyły na papieża. Prymas Wyszyński powiedział wówczas: - Zgodnie z programem opracowanym przez Senat miało nas być dzisiaj dwóch: przy ołtarzu kardynał Karol Wojtyła, a ja na ambonie. Wybaczcie, że przyjechałem sam. Dlaczego – dobrze wiecie.

 

Kardynał Wyszyński przewodząc polskiemu Kościołowi w trudnych latach komunizmu pozostawał protektorem i dobroczyńcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. O roli, jaką przypisywał uniwersytetowi katolickiemu świadczy fakt, że pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. KUL. Była to jedyna komisja Episkopatu, której pracami osobiście kierował. Dbając o to, żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał uniwersytetu dla dobra Kościoła w Polsce, zainicjował prace nad Encyklopedią Katolicką.

 

Rok poświęcony kard. Wyszyńskiemu to doskonała okazja, by przypomnieć nie tylko jego zasługi dla Kościoła i ojczyzny, ale również jego nauczanie. - Chcemy, by to nauczanie było podejmowane nie tylko przez duchowieństwo, ale także ludzi młodych i rodziny – deklaruje ks. prof. Sitarz. Do parafii w całej Polsce trafił już uniwersytecki kalendarz z tekstami Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, a przez cały rok będzie odbywać się wiele wydarzeń, które przybliżą naszym studentom i doktorantom, ale także wszystkim zainteresowanym dziedzictwo kardynała Wyszyńskiego – dodaje.

Zaprojektuj maskotkę Lubelskiego Festiwalu Nauki

Konkurs na maskotkę Lubelskiego Festiwalu NaukiJuż we wrześniu 2021 odbędzie się kolejna, siedemnasta już edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki, którego współorganizatorem jest KUL.  Jej hasłem będzie „Nauka bez granic. Enjoy science!”. Już dziś organizatorzy Festiwalu ogłaszają konkurs „What science looks like”na najlepszy projektu  maskotki Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wybrany projekt zostanie skierowany do produkcji i będzie rozdawany podczas festiwalowych wydarzeń. Konkurs posiada charakter międzynarodowy i skierowany jest do dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych z kraju i zagranicą. Na autora zwycięskiego projektu czeka atrakcyjna nagroda, która wynosi 2000 zł (brutto). Projekty można nadsyłać do 7 marca 2021.

 

Regulamin

 

Więcej

Przedłużona rekrutacja na "Kurs języka i kultury niemieckiej" - poziom zaawansowany

Uniwerystet Otwarty zaprasza na kursy językoweCzy chcą Państwo poznać język i kulturę Niemiec? Uniwersytet Otwarty zaprasza na semestralny kurs językowo-kulturowy online, realizowany na poziomie zaawansowanym. Zapisy zostały przedłużone do wtorku 20 stycznia 2021.

 

Kurs trwa 30 godzin, zajęcia będą odbywać raz w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne (2x45min.). Zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym (z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams) z możliwością przejścia na tryb stacjonarny po uzgodnieniu z uczestnikami kursu i prowadzącym.

 

Proponowany termin spotkań grupy zaawansowanej: czwartek, godz. 18:40 - 20:10

 

Koszt uczestnictwa wynosi 270 zł (pracowników KUL, doktorantów KUL, studentów KUL i absolwentów KUL obowiązuje zniżka 20%). Zapisy za pośrednictwem e-mail: uo@kul.pl lub pod numerem telefonu: 81 445-42-90.

 

Więcej informacji

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Ks. prof. Andrzej Szostek odznaczony Medalem 75-lecia misji Jana Karskiego

Ks. prof. Andrzej Szostek, etyk i wieloletni wykładowca KUL, uczeń ks. prof. Karola Wojtyły, otrzymał Medal 75-lecia misji Jana Karskiego. To wyraz uznania za kontynuację dzieła Jana Pawła II. Jak podaje w uzasadnieniu Towarzystwo Jana Karskiego: "w dzisiejszych trudnych czasach zwątpień w wartości i upadku autorytetów, ksiądz profesor w zrozumiały dla wszystkich sposób kontynuuje dzieło moralne swego Nauczyciela i Mistrza Jana Pawła II, dając nadzieję, że światło dobra i prawdy zawsze wyprowadza z mroku. Mimo wszelkich przeciwności, opresji i nierzadko cierpienia".

Wyróżnienie przyznawane jest osobom żywiącym szacunek dla bohaterstwa kuriera polskiego podziemia, wśród dotychczasowych jego laureatów jest m.in. papież Franciszek.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Instytut Psychologii oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną

Pracownicy Instytutu Psychologii KUL wznowili akcję pomocy psychologicznej w związku z sytuacją epidemiczną. Zapraszają do kontaktu każdego, komu jest trudno funkcjonować w obecnej sytuacji, źle znosi odosobnienie, boi się o swoją przyszłość lub nie może poradzić sobie z emocjami.

Specjaliści udzielają wsparcia telefonicznie lub poprzez komunikator Skype. Z aktualnym grafikiem dyżurów można zapoznać się na stronie wsparcie.kul.pl.

 

wsparcie psychologiczne

Młodzi młodym podczas pandemii

Pandemia koronawirusa nie ustaje, dlatego studenci psychologii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powracają z akcją „poMOC MŁODYCH”.

 

Oczy całego świata skierowane są na walkę z pandemią wywołaną przez COVID-19. Często zapominamy o tym, że jest to trudny czas nie tylko ze względu na możliwość zakażenia się wirusem, ale przed wszystkim ze względu na obostrzenia wprowadzone w kraju i na świecie. Życie każdego z nas uległo zmianie; jedni radzą sobie z tym lepiej, a inni potrzebują odrobiny wsparcia i pomocy. - Inicjatywa jaką jest poMOC MŁODYCH, jest bardzo ważna. Szczególnie teraz, w dobie pandemii, kiedy młodzi ludzie doświadczają trudności w związku z zaistniałą sytuacją, na którą nie mają wpływu. Izolacja i nauka zdalna mogą wpływać negatywnie na ich stan psychiczny - tłumaczy Lena Smolarek, studentka psychologii i jedna z wolontariuszek akcji.

 

Akcja rozpoczęła się od pomocy psychologicznej udzielanej przez wykładowców Instytutu Psychologii. Za ich przykładem z inicjatywy dr Małgorzaty Łysiak poszli również studenci. - Pomyślałam, że to jest dobry moment na wykorzystanie potencjału naszych studentów. Znam ich umiejętności i uważam, że mogą być doskonałymi liderami, przewodnikami dla swoich kolegów. To nie jest pomoc profesjonalna, a chęć niesiania pomocy przez zwykłą rozmowę; być człowiekiem dla człowieka. Korzystając z zasobów studentów jesteśmy w stanie rozwinąć sieć wsparcia rówieśniczego, które polega na rozmowie, wspólnym spędzeniu czasu, obejrzeniu razem filmu przez Internet, czyli po prostu na stworzeniu społeczności, do której zawsze można się zwrócić - tłumaczy dr Łysiak.

 

W ramach przedsięwzięcia, studenci psychologii już po raz drugi pod opieką specjalistów oferują wsparcie rówieśnicze dla młodzieży. - Podczas pierwszej edycji nie spodziewaliśmy się tak dużego odzewu, który przekroczył nasze najśmielsze założenia. Z ogólnych statystyk wynika, że udało nam się pomóc ponad pięćdziesięciu osobom. Dla nas to bardzo duży sukces, ponieważ nie była to tylko pomoc jednorazowa, z niektórymi osobami prowadziliśmy długie rozmowy - wspomina Magda Kubicka, wolontariuszka.

 

Z takiej pomocy skorzystać może każdy, kto ciężko znosi obecną sytuację, potrzebuje otuchy czy chciałby z kimś porozmawiać. - Zaangażowałam się w tę akcję, ponieważ wierzę w to, że wspólnymi siłami możemy zrobić więcej. Postaram się pomóc każdemu w kryzysie, nie oceniać, a po prostu być wsparciem - dodaje Smolarek. Wolontariusze podpowiedzą również co zrobić z wolnym czasem, jak odnaleźć się w izolacji, jak się uczyć i studiować w nowych warunkach. 

 

Dlaczego warto skorzystać z takiej pomocy? - Przedłużająca się izolacja powoduje frustrację potrzeb. Ma to oddźwięk w naszych emocjach - smutku, złości czy lęku, a tym samym w myśleniu, które odzwierciedla nasze stany emocjonalne. Czując się bezsilnym, czy bezradnym, nierzadko przestraszonym czy osamotnionym, trudno podjąć konstruktywne działania czy samemu coś zmienić. Stąd nasza Akcja, gdzie osoby potrzebujące dobrego słowa, otuchy, grupy, znajdą po drugiej stornie monitora studentów psychologii, którzy są całą swoją uwagę i energię poświęcą by znaleźć rozwiązanie - przekonuje dr Łysiak.

 

Żeby skontaktować się ze studentami i porozmawiać, wystarczy na platformie Skype wpisać "pomoc młodych" lub napisać e-mail na adres pomocmlodych@gmail.com. Więcej informacji można znaleźć na ich stronie na Facebooku.

 

Natalia Jasińska

"Coś Nowego"

Czwartki z Uniwersytetem Otwartym KUL

Czwartki z Uniwersytetem Otwartym” to nowa inicjatywa Uniwersytetu Otwartego KUL. Jak sama nazwa wskazuje, co czwartek, na stronie internetowej UO oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych publikowane będą animacje edukacyjne przybliżające tematykę zajęć dla grup szkolnych, proponowanych przez KUL. Cykl wstępnie zaplanowany został do końca semestru.

 

Jak mówi Michał Bednarczyk z Uniwersytetu Otwartego KUL - Krótkie filmy dostosowane do wieku odbiorców (dla klas 1-3 oraz 4-8) stanowią zapowiedź i wprowadzenie do zajęć dla grup szkolnych Uniwersytetu Otwartego realizowanych niegdyś stacjonarnie na uniwersytecie, do których prowadzenia mamy nadzieję powrócić po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej. Wierzymy, że nasze propozycje spodobają się uczniom i zachęcą do udziału w aktywnościach Uniwersytetu Otwartego.

 

Uniwersytet Otwarty KUL powstał w 2012 roku. Jego działalność obejmuje wszelkie formy kształcenia, które wykraczają poza standardową ofertę uniwersytetu. Zgodnie z ideą kształcenia się przez całe życie, prowadzi wykłady i warsztaty dla grup szkolnych na każdym etapie edukacji, kursy i szkolenia dla młodzieży i dorosłych, programy edukacyjne dla osób z zagranicy oraz wydarzenia o charakterze otwartym dla szerokiej publiczności. Dotychczas w zajęciach dla szkół podstawowych średnio uczestniczyło około tysiąca uczniów rocznie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także bezpłatne zajęcia dla szkół średnich - cykliczne Uniwersyteckie Powtórki Przed Maturą, Akademia Prawa Europejskiego i Akademia Młodych Humanistów.

 

Informacja o ważności legitymacji studenckich

Przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiczną zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem legitymacje studenckie zachowują ważność. Studenci mogą się nimi posługiwać nawet przez 60 dni od daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, która w obecnej sytuacji epidemicznej nie jest znana. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

 

 

Zasady działania czytelni i wypożyczalni bibliotecznych

Od poniedziałku 30 listopada 2020 r. otwarte są czytelnie i wypożyczalnie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Biblioteka czynna będzie w nowych godziny pracy od 8.00 do 14.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Prawo do korzystania z czytelni, że względu na konieczną redukcję miejsc, obejmuje tylko pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów KUL.

 

Obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsca w czytelni:

Czytelnia Ogólna i Teologiczna nr 81 445 31 15 lub 81 445 31 26.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych nr 81 445 31 05.

     

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z czytelni w reżimie sanitarnym, związanym z zapobieganiem COVID-19.

16.01 Sesja „Triginta anni. 30. rocznica wskrzeszenia hierarchii katolickiej na Ukrainie”

 sesja Triginta anni. 30. rocznica wskrzeszenia hierarchii katolickiej na Ukrainie16 stycznia przypada 30. rocznica reaktywowania przez św. Jana Pawła II katolickiej hierarchii na Ukrainie. Po raz pierwszy po zakończeniu II wojny światowej zostali powołani biskupi na osierocone stolice we Lwowie, Kamieńcu Podolskim i Żytomierzu. Temu wydarzeniu będzie poświęcona sesja naukowa „Triginta anni. 30. rocznica wskrzeszenia hierarchii katolickiej na Ukrainie”, która odbędzie się 16 stycznia 2021 o godz. 10.00 w trybie zdalnym. Jednym z jej organizatorów jest Centrum Ucrainicum KUL.

 

Swój udział w konferencji zapowiedzieli hierarchowie Kościoła na Ukrainie: JE abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski oraz JE bp Marian Buczek, emerytowany biskup charkowsko-zaporoski. W sesji można uczestniczyć przy pomocy strony Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego na serwisie społecznościowym Facebook.

18-25.01 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”

kul_plakat_2021_tydzien_modlitw_1-1 „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem będzie przebiegał  tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzony od 18 do 25 stycznia 2021 r. Tradycyjne w jego archidiecezjalne obchody włącza się Sekcja Ekumenizmu KUL.

 

 

Centralne nabożeństwo w archidiecezji lubelskiej odbędzie się w poniedziałek, 18 stycznia o godz. 17.00 w archikatedrze lubelskiej pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL. Kazanie wygłosi prawosławny ordynariusz lubelsko-chełmski abp Abel (link do transmisji nabożeństwa).

 

Codziennie (19 - 25 stycznia) o godz. 12.30 w Kościele Akademickim KUL będzie odprawiana Eucharystia, podczas której przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich będą dzielić się swoim świadectwem wiary (link do transmisji). W środę, 20 stycznia odbędzie się sesja naukowa online "Ekumenizm papieża Franciszka”, która rozpocznie się o godz. 10.00 (link do transmisji).

 

20.01 Msza św. o dobrą sesję

Msza św. o dobrą sesjęSesja egzaminacyjna zbliża się wielkimi krokami. Warto więc nie tylko przysiąść nad książkami i notatkami, ale także zadbać o wsparcie duchowe. Dlatego Duszpasterstwo Akademickie zaprasza wszystkich studentów i wykładowców na Mszę św. o dobrą sesję, która będzie sprawowana 20 stycznia 2020 r. o godz. 19.00 w Kościele Akademickim KUL.