Wiesław Myśliwski na KUL

kul_plakat_2019_MYSLIWSKI Już 21 listopada 2019 r. KUL będzie gościł jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych oraz absolwenta naszego uniwersytetu – Wiesława Myśliwskiego.

Jego wieczór autorski odbędzie się o godz. 18.00 w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego. Spotkanie zaplanowane jest w ramach cyklu KULowskie spotkania literackie oraz wernisaży literackich „Akcentu”. Poprowadzi je redaktor naczelny „Akcentu” dr Bogusław Wróblewski.

W ramach spotkania Wiesław Myśliwski zostanie uhonorowany wyróżnieniem uniwersyteckim – „Gratae Memoriae Signum Universitatis".

Więcej

Odszedł do Pana bp Bronisław Dembowski

Rektor oraz Społeczność Akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie przyjęli wiadomość o śmierci

 

bpa Bronisława Dembowskiego,

 

absolwenta KUL, biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej (1992-2003)

 

 Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się  23 listopada 2019 r.  w katedrze włocławskiej.

Odszedł do Pana prof. Andrzej Janicki

Społeczność akademicka KUL

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegna

 

płk. prof. dr. hab. inż Andrzeja Janickiego

 

Kierownika Katedry Technologii Społeczeństwa Informacyjnego

w Instytucie Matematyki i Informatyki KUL w latach 2007-2012

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 listopada 2019 roku.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona  o godz. 13.15

w Domu Przedpogrzebowym  na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

Nominacja profesorska dla dr. hab. Pawła Kawalca

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 października 2019 r. dr hab. Paweł Kawalec z Katedry Teorii Poznania otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

Ks. prof. Stanisław Janeczek odznaczony Medalem za Zasługi dla KUL

Ks. prof. Stanisław Janeczek, wieloletni wykładowca KUL, dziekan Wydziału Filozofii (2008-2013), specjalista z zakresu historii filozofii nowożytnej, historii filozofii polskiej i historii oświaty, został odznaczony Medalem za Zasługi dla KUL. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie uczelnia może przyznać swoim profesorom. Zostało ustanowione dla osób wybitnie zasłużonych dla uniwersytetu. Wręczenie medalu miało miejsce 18 listopada 2019 r.

„Medal przyznawany jest osobom, które zyskały w społecznym odbiorze miano Człowieka Uniwersytetu, Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” – powiedział podczas uroczystości Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

„Człowiek Uniwersytetu to osobowość znajdująca wyraz w uniwersytetotwórczych postawach, których nie da się zadekretować regulacjami prawnymi ani wymusić. Cechuje go zatem ofiarność, oddanie i identyfikowanie się z uniwersytetem. Bez takich ludzi uniwersytet być może będzie trwać, ale będzie pozbawiony wewnętrznej żywotności i dynamizmu.

Ksiądz Profesor Stanisław Janeczek jest Człowiekiem KUL, stąd jego postawa jest wyznaczona dążeniem do połączenia uniwersyteckości z katolickością, służby nauce ze służbą Kościołowi. Harmonijnie łączy pracę i wartości realizowane przez uczonego z pracą i wartościami kluczowymi dla kapłana, i właśnie to połączenie stanowi ważny i wyróżniający go rys” – podkreślił Rektor.

Absolwent KUL najmłodszym biskupem na świecie

Papież Franciszek potwierdził 15 listopada 2019 r. wybór ks. Stepana Susa na biskupa kurii arcybiskupstwa większego kijowsko-halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Zgodnie z prawem kościołów wschodnich wyboru ks. Susa dokonał wcześniej Synod Biskupów UKGK. Biskup nominat ma 38 lat i jest obecnie najmłodszym hierarchą katolickim na świecie. W 2015 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologii KUL.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby posługa biskupia przyniosła błogosławione owoce.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. Wiktora Razmusa

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla wybitnie zdolnych młodych naukowców. W gronie wyróżnionych tym prestiżowym stypendium znalazł dr Wiktor Razmus z Katedry Psychologii Ogólnej KUL.

 

Stypendia przyznawane są osobom, które prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

 

Serdecznie gratulujemy!

Maksymilian Kuźmicz laureatem grantu "Najlepsi z najlepszych 4.0"

Maksymilian Kuźmicz wyróżniony grantem Najlepszy z najlepszychStudent Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych Maksymilian Kuźmicz otrzymał grant w ramach programu „Najlepsi z najlepszych 4.0” na realizację projektu "Konstytucyjne wartości w orzeczeniach sądów dotyczących zbrodni handlu ludźmi (art. 189a Kodeksu Karnego) - międzynarodowa popularyzacja".

Tutorem Pana Maksymiliana jest ks. dr hab. Marek Słomka a opiekunem merytorycznym projektu prof. dr hab. Dariusz Dudek.

 

Serdecznie gratulujemy!

Stypendia TP KUL dla studentów uniwersytetu

Stypendia TP KULTowarzystwo Przyjaciół KUL po raz kolejny przyznało stypendia studentom KUL. W ramach dwóch programów stypendialnych wsparcie otrzymało 15 osób. Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce 19 listopada 2019 r.

 

W piątej edycji programu Startuj z TP KUL roczne stypendia otrzymało 7 studentów rozpoczynających studia na KUL. Przy ocenie wniosków brana była pod uwagę m.in. średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz zaangażowanie społeczne kandydatów. Wyjątkowość tego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte są osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów.

 

Działaj z TP KUL to program stypendialny, w którym doceniane są osoby bezinteresownie działające na rzecz uczelni, np. zaangażowanie w pomoc osobom niepełnosprawnym, akcje charytatywne czy działania promujące uniwersytet. To stypendium przyznawane jest dwa razy do roku, na pięć miesięcy. W tym semestrze wsparcie finansowe otrzymało 5 osób. Towarzystwo Przyjaciół KUL docenia również utalentowanych studentów, zaangażowanych w działalność artystyczną. Stypendium otrzymało troje studentów należących do Chóru KUL.

 

Stypendia fundowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL to nowa forma działalności tej organizacji, która promuje i finansowo wspiera uniwersytet od 1922 roku. Szczególnie ważną rolę odegrało w czasach PRL, kiedy funkcjonowanie uniwersytetu było możliwe tylko dzięki pomocy finansowej społeczeństwa katolickiego w Polsce i za granicą. Obecnie Towarzystwo, oprócz wspierania działalności uniwersytetu, popularyzuje wiedzę o KUL, organizuje dyskusje, odczyty, konferencje, koncerty i pielgrzymki. Fundusze na te wszystkie cele pozyskuje ze składek członkowskich, podczas spotkań w parafiach oraz zbiórek na tacę.

 

Fotorelacja

Apel Rektora KUL w sprawie listy poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej

W roku obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej społeczność akademicka KUL pragnie upamiętnić pracowników, absolwentów i studentów, którzy oddali życie w mrocznym i okrutnym dla naszego narodu, często ginąc śmiercią męczeńską. Ofiary lat 1939-1945 chcemy uczcić, wypisując  ich imiona na tablicach wmurowanych w zewnętrzne ściany kościoła akademickiego KUL. Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński zwrócił się z apelem o pomoc w uzupełnieniu przygotowanego wykazu nazwisk.

 

Treść apelu

 

Wykaz pracowników, absolwentów i studentów

KUL objął prezydencję w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego

Polskie Centrum Prawa Kosmicznego

KUL w bieżącym roku akademickim będzie kierował pracami Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa. Uroczystość przekazania prezydencji odbyła się 15 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim podczas konferencji naukowej „Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe". 

 

Polskie Centrum Prawa Kosmicznego to ogólnopolski ośrodek zajmujący się badaniem prawa kosmicznego. Badania nad prawem kosmicznym w ramach Centrum prowadzi dziewięć ośrodków akademickich we współpracy z Polską Akademią Nauk.

 

18.10-29.11 Wystawa fotografii Marcina Ryczka

Wystawa fotografii Marcina RyczkaMuzeum KUL zaprasza na wystawę znanego fotografa i absolwenta KUL Marcina Ryczka. Wernisaż wystawy „Harmony” odbędzie się w piątek 18 października 2019 r. o godz. 18.00, a prace będzie można oglądać do 29 listopada.   

 

Więcej

6.11-4.12 XX Akcja "Polacy-Rodakom"

kul_plakat_2019_POLACY-RODAKOM1 Społeczność akademicka KUL nie pozostaje obojętna na los Polaków za wschodnią granicą. W ramach akcji „Polacy-Rodakom”, organizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza, od 6 listopada do 4 grudnia 2019 r., prowadzona będzie zbiórka produktów spożywczych oraz zabawek-przytulanek. Zebrane produkty posłużą do przygotowania paczek świąteczno-noworocznych, które trafią do polskich rodzin mieszkających za wschodnią granicą, m.in. na Ukrainie i Białorusi.

 

Więcej

 

 

19-21.11 XXII Targi Wydawców Katolickich

targi_lublin Już po raz dwudziesty drugi w Lublinie odbędą się Targi Wydawców Katolickich. Gospodarzem wydarzenia, które odbędzie się 19-21 listopada 2019 r., będzie KUL. Podczas Targów swoje najnowsze wydawnictwa zaprezentuje 38 oficyn z całej Polski. Wstęp na Targi jest bezpłatny, a będą one dostępne dla zwiedzających na parterze Kolegium Jana Pawła II w godz. 10.00-18.00.

 

Więcej

21.11 Wykład „Kręta droga galaecyjskich Swebów do Kościoła katolickiego”

Antyk_listopad19 Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim TN KUL, Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej KUL oraz Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej KUL zapraszają na posiedzenie naukowe z referatem prof. dr. hab. Marka Wilczyńskiego (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) pt. „Kręta droga galaecyjskich Swebów do Kościoła katolickiego”. Posiedzenie rozpocznie się w czwartek 21 listopada 2019 r. o godzinie 18.00 w Gmachu Głównym,  sala GG-243.

21-22.11 Konferencja "Bizantyńskie doktryny z zakresu filozofii władzy, teologii politycznej oraz ideologii wojny"

plakat_bizatynskie_doktryny1 Katedra Historii Kościoła KUL, Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej KUL oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie zapraszają na na V Ogólnopolską Konferencję Bizantynistyczną z cyklu Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej zatytułowaną "Bizantyńskie doktryny z zakresu filozofii władzy, teologii politycznej oraz ideologii wojny", która odbędzie się 21-22 listopada 2019 r. w Domu na Podwalu (ul. Podwale 15) o godz. 9.00.