20 lat Teatru ITP

20 lat Teatru ITPTeatr ITP czyli Inicjatywa Teatralna Polonistów kończy właśnie 20 lat. Choć obecnie nazwa nie odzwierciedla składu zespołu, bo aktorzy są studentami nie tylko różnych kierunków, ale też różnych uczelni, to teatr zdobył wierną publiczność, a w dorobku ma niemal 40 spektakli i ponad pół tysiąca wystąpień na scenie. Jubileusz, z konieczności w trybie online, świętować będzie w niedzielę 25 kwietnia od godz. 16.00.

 

W związku z jubileuszem teatr chce wydać specjalny album upamiętniający drugie dziesięciolecie zespołu, a towarzyszący dotychczasowym okrągłym rocznicom uroczysty koncert, zastąpi w tym roku spotkanie online. Do wspólnego świętowania byłych i obecnych aktorów, przyjaciół i widzów Teatru ITP zaprasza jego dyrektor ks. dr Mariusz Lach: - Tym razem zapraszamy przed komputery (FB Teatr ITP), bowiem 25 kwietnia o godz. 16.00 będzie poprowadzone dwugodzinne spotkanie online z wieloma gośćmi teatru. Przy tej okazji trochę powspominamy, ale także zaprezentujemy te dziedziny sztuki, którym poświęcają się na co dzień aktorzy, którzy brali i biorą udział w działaniach ITP.

 

Pierwszy spektakl teatru ITP miał być jednorazową przygodą teatralną grupy przyjaciół, zgromadzonych wokół ks. Mariusza Lacha, salezjanina, wówczas studenta polonistyki, a obecnie adiunkta w Katedrze Dramatu i Teatru KUL. Był to spektakl ruchu oparty na biblijnej przypowieści o perle, wystawiony podczas KULturaliów 2001.

 

- 25 kwietnia minie 20 lat odkąd pierwszy raz wyszliśmy na scenę. Studiowałem polonistykę i kilku moich kolegów i koleżanek stwierdziło, że chcemy coś zrobić – mówi ks. Lach. - Później było pierwsze przedstawienie i ono miało zakończyć naszą przygodę, ale nie wiem jak to się stało, że 20 lat minęło, a my ciągle jesteśmy - dodaje.

 

Ta mała inicjatywa z 2001 roku zapoczątkowała szereg różnych przedstawień i występów. Teatr ITP w tym czasie wychodził na scenę 533 razy. Przede wszystkim w Lublinie ale też w wielu innych miejscowościach Polski. Każdego roku zespół wyjeżdża na wakacyjne warsztaty, podczas których pracuje nad nowymi spektaklami. Są one tworzone głównie dla młodych widzów, niekoniecznie wielbicieli teatru, zwykle skłaniają do refleksji nad poruszanym tematem i nad samym sobą, a tematyka dotyczy życiowych wyborów i kryteriów, którymi warto się kierować na co dzień. Scenariusze czerpią przede wszystkim z dwóch źródeł: Biblii oraz dzieł literatury polskiej i światowej. Stąd teatr określany jest jako chrześcijański, choć z nazwy nim nie jest. Do współpracy przy tworzeniu spektakli często zapraszane są osoby zawodowo zajmujące się teatrem bądź muzyką.

 

- W Teatrze ITP zagrało prawie 300 młodych osób. Było wiele spektakli. Do dziś sprawą dyskusyjną jest ich liczba! Jeżeli nie liczyć wznowień – to razem było 18 autorskich, dużych spektakli muzycznych – musicali; 8 przedstawień tzw. sceny edukacyjnej (spektakle kameralne) i 3 duże widowiska plenerowe. Do tego trzeba dodać wiele występów jednorazowych – jak np. Opłatki uniwersyteckie, Sobótka czy inne aktywności sceniczne – wylicza ksiądz dyrektor.

 

Teatr uświetnia różne wydarzenia uniwersyteckie, reprezentuje także uczelnię podczas takich wydarzeń jak Lubelski Festiwal Nauki czy Noce Kultury. W 2006 zespół znalazł się wśród nominowanych do nagrody „TOTUS” w kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. W 2016 roku natomiast miał znaczący udział w przygotowaniu „Areny Młodych” podczas lubelskich obchodów „Światowych Dni Młodzieży”.

 

Prof. Sławomir Jacek Żurek: Kobiety i powstanie w getcie warszawskim

78 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. - Należy pamiętać, że to właśnie polscy Żydzi w sposób otwarty stanęli w przestrzeni miejskiej do walki, wywieszając na murach płonącej zamkniętej dzielnicy dwie flagi: biało-czerwoną i biało-niebieską z gwiazda Dawida. Ich zryw trwał 28 dni i był z góry skazany na klęskę – mówi prof. Sławomir Jacek Żurek, dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL.

 

W tym roku motywem przewodnim 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim (19.04.1943) są kobiety i ich rola w tym zbrojnym zrywie. Kobiety uczestniczyły w powstaniu jako sanitariuszki, łączniczki, aprowizatorki. Wszystkie narażały życie podejmując niezwykle niebezpieczne zadania. Właśnie ich pamięć przywołana jest podczas tegorocznej rocznicy powstania.

 

Wykładowca KUL przypomina, że Żydówki, biorące czynny udział w powstaniu (w kwietniu i maju 1943 roku), pełniły bardzo ważne zadania. - Kolportowały nielegalną prasę, podtrzymywały na duchu bojowników i ludność cywilną, zajmowały się rannymi, których z dnia na dzień przybywało, były łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku, zarówno w samym getcie, jak i później poza jego murami. Wiele z nich oddało wówczas swoje życie – wyjaśnia.

 

Prof. Żurek przywołuje także sylwetki kilku kobiet, by w ten symboliczny sposób oddać szacunek tym, które walczyły z bronią w ręku. Jedną z nich była Tosia Altman (1918-1943), harcerka i instruktorka żydowskiej syjonistycznej organizacji skautowej Ha-szomer Ha-cair. – 24 maja 1943 roku w wyniku pożaru w jednym z budynków getta została ciężko poparzona, a następnie schwytana przez granatową policję i oddana w ręce Niemców. Zmarła prawdopodobnie dwa dni później, wycieńczona bólem i torturami – mówi wykładowca KUL.

Członkinią Żydowskiego Komitetu Narodowego oraz Komisji Koordynacyjnej, która w 1943 roku współtworzyła Blok Antyfaszystowski oraz Żydowską Organizację Bojową była Cywia Lubetkin (1914-1978). – Udało się jej przeżyć Zagładę, a swoje wspomnienia zawarła w książce „Zagłada i powstanie” – wskazuje ekspert.

Powstanie przeżyły także dwie kolejne uczestniczki zrywu. Pnina Grynszpan-Frymer (1923-2016) 10 maja 1943 roku wyszła z płonącego getta kanałami. – Walkę z Niemcami  kontynuowała w powstaniu warszawskim jako łączniczka w szeregach Armii Ludowej; po wojnie wyemigrowała do Palestyny – przypomina naukowiec.

Z kolei Hela Rufeisen-Schupper (1921-2017) wydostała się z płonącego bunkra w kamienicy przy ulicy Muranowskiej 44, a następnie na rozkaz przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej Mordechaja Anielewicza przedostała się kanałami na stronę aryjską. Tam nawiązała kontakt z Icchakiem Cukiermanem – łącznikiem Żydowskiej Organizacji Bojowej z Armią Krajową. – Jej także udało się przeżyć Holokaust, mimo tego, że była więźniarką obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen – dodaje prof. Żurek.

 

Prof. Żurek zachęca również do lektury książki długoletniej prezeski stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita – Pauli Sawickiej „I była miłość w getcie…”. Właśnie wznowiona pozycja to zbiór jej rozmów z najdłużej żyjącym przywódcą powstania Markiem Edelmanem na temat miejsca kobiet w tym wyzwoleńczym zrywie.

Ks. dr hab. Marcin Kowalski, biblista KUL: Słowo Boże to siła i przewodnik w pełnym problemów świecie

- Mamy nadzieję, że po Biblię sięgać będą młodzi. Wszyscy, nawet ci, którzy nie nazywają siebie ludźmi wierzącymi, w Biblii mogą znaleźć wartości miłości, wolności oraz wzajemnego poszanowania, na których budować możemy nasze życie społeczne - mówi ks. dr hab. Marcin Kowalski, z Sekcji Nauk Biblijnych KUL oraz Papieskiej Komisji Biblijnej.


Rozpoczyna się XIII ogólnopolski Tydzień Biblijny, który otwiera V Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzeniom patronuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 

Pod hasłem „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”, od 18 do 24 kwietnia 2021 Kościoły w całej Polsce przeżywają czas skupienia się nad Słowem Bożym.  - W tym roku zastanawiamy się nad ścisłym związkiem, jaki istnieje między słuchaniem Słowa Bożego oraz życiem wspólnoty. Zarówno teksty Starego jak i Nowego Testamentu powstały z myślą o wspólnocie wierzących, tworzone były we wspólnocie i zawsze dla niej. One ukształtowały najpierw biblijnego Izraela, potem Kościół, a wreszcie nasze wspólnoty narodowe i społeczne. Europa i łacińska kultura Zachodu, której jesteśmy częścią, rodzi się ze słowa Ewangelii, lub generalnie rzecz ujmując z Biblii - tłumaczy ks. Marcin Kowalski.


Święta księga inspiracji

By przybliżyć Biblię,  kontynuowane jest Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które otwiera celebrację Tygodnia Biblijnego. Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego w roku 2017, zbiegło się ze świętowaniem 1050. rocznicy Chrztu Polski, tegoroczne, z 1055. rocznicą tego wydarzenia.  - Można powiedzieć, że źródło chrzcielne, do którego Mieszko I wszedł prawdopodobnie w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku, i w którym i my zostaliśmy ochrzczeni, to właśnie Ewangelia. Prawa i wartości w niej zawarte kształtowały nasze prawa i zwyczaje, kształtowały naszą literaturę, muzykę, naukę, odbijały się w architekturze i malarstwie, żeby stworzyć wielkie dziedzictwo kulturowe, któremu na imię Polska - podkreśla biblista.

Ewangelia Marka i Rzym

Pada również zaproszenie do wspólnotowego czytania Biblii, szczególnie w rodzinach. Jak zaznacza ks. Marcin Kowalski, Słowo Boże to siła i przewodnik w pełnym przecież problemów i wyzwań współczesnym świecie. Daje nie tylko nadzieję, ale także bardzo praktyczne wskazówki, jak być przewodnikiem wiary dla swoich bliskich. Wskazuje wartości i kod postępowania moralnego, którego warto trzymać się w naszym płynnym społeczeństwie i czasach.  - Na najbliższy rok proponujemy lekturę Ewangelii Marka połączoną w twórczy sposób z Księgą Mądrości. Ewangelia Marka to według współczesnych badań biblijnych najstarsza i pierwsza z Ewangelii, adresowana do wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie. Mówią one o tym, że w nasz ludzki, wielokulturowy, pełen polityki i układów sił świat weszła prawdziwa Mądrość z niebios, Chrystus, Syn Boży, który radykalnie zmienił naszą historię - wyjaśnia biblista.


Rola KUL i młodzi

Katolicki Uniwersytet Lubelski w tym roku objął swoim patronatem obchody Narodowego Czytania Pisma Świętego oraz Tygodnia Biblijnego. To właśnie Sekcja Nauk Biblijnych KUL prowadzi specjalistyczne studia biblijne, uczy języków starożytnych, organizuje konferencje oraz badania, w których uczestniczą uznani specjaliści z całego świata.  - Troszczymy się także o popularyzację Biblii, czego dowodem jest kurs „Biblia w kulturze”, który prowadzimy dla naszych studentów na wszystkich kierunkach. Nasi bibliści we współpracy z Dziełem Biblijnym tworzą programy telewizyjne i audycje radiowe w mediach ogólnopolskich, a wkrótce, myślę także, w naszej KUL-owskiej Akademii Nowoczesnych Mediów. KUL to doskonałe miejsce do studiowana i poznawania Biblii, które mamy nadzieję będzie promieniować na całą Polskę - zaznacza ks. Marcin Kowalski.

 

Dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL doradcą Komisji Łączności z Polakami za Granicą

Dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL doradcą Komisji d/s Łączności z Polakami za GranicąDr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL został powołany na stałego doradcę sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Do zadań Komisji należą sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo. Prof. Gołębiowski jest historykiem,  badaczem dziejów najnowszych specjalizującym się w losach Polonii, pełni także funkcję dyrektora Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Nagranie KULuarów Kierunków

Za nami KULuary Kierunków czyli Wirtualne Dni Otwarte, podczas których zaprezentowaliśmy blisko 50 kierunków studiów prowadzonych na naszym uniwersytecie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami. Dzięki nim możecie poznać dowiedzieć się dlaczego warto wybrać KUL. O każdym z kierunków studiów opowiadali wykładowcy, a swymi doświadczeniami i opiniami dzielili się z Wami absolwenci oraz studenci. Możecie też dowiedzieć się, że kształcąc się na KUL część studiów możecie odbyć za granicą oraz poznać działalność licznych organizacji studenckich. A z rzeczy praktycznych – jak przebiega proces rekrutacji, jakie są terminy, potrzebne dokumenty, na ile kierunków można aplikować jednocześnie?

 

KULuary Kierunków od administracji do filozofii:

administracja, Applied Anthropology (studia w jęz. angielskim), architektura krajobrazu, bezpieczeństwo narodowe, biotechnologia, dietetyka (studia w Stalowej Woli), doradztwo kariery i doradztwo personalne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, ekonomia, europeistyka (studia w jęz. angielskim), filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia niderlandzka, filologia polska, filologia romańska, filozofia

 

 

KULuary Kierunków od hispanistyki po nauki o rodzinie

hispanistyka, historia, historia sztuki, informatyka, inżynieria środowiska (studia w Stalowej Woli), italianistyka, kognitywistyka, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, lingwistyka stosowana, matematyka, międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne, muzykologia, nauki o rodzinie

 

 

pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika  specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo – NOWOŚĆ , praca socjalna, prawo, prawo Kanoniczne, psychologia, retoryka stosowana, sinologia, socjologia, stosunki międzynarodowe,  teologia, zarządzanie

 

Sztuka dla małej Nineczki

Nina Słupska z Lublina to niespełna dwuletnia dziewczynka, której na pomoc w walce o zdrowie i życie ruszył sztab ludzi. Wśród nich są studenci historii sztuki KUL wraz z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury. Zorganizowali oni aukcję dzieł sztuki, wśród których obok prac cenionych artystów są ich własne.  – Dzielimy się tym, co nam szczególne bliskie – mówi Michalina Broda, studentka KUL.

 

Na potrzeby akcji powstał portret Niny. Jego autorem jest lubelski ilustrator Paweł Gierliński. Jednym z motywów są kropki. Nieprzypadkowo. – Nawiązaliśmy kontakt z wieloma artystami prosząc ich o przekazanie prac na aukcję. Spotkaliśmy się z ogromna życzliwością i otwartością. W ten sposób zgromadziliśmy różnorodne dzieła przekazane z Częstochowy, Wiednia, a nawet Anglii.  Artystów połączyła chęć pomocy Nineczce Kropeczce, bo tak mówi się o dziewczynce – podkreśla Michalina.

 

Na aukcji można kupić ponad 60 różnorodnych prac, od pełnych detali miedziorytów po ekspresyjne abstrakcje. Organizatorzy: Michalina Broda, Klaudia Brzuch, Yaryna Protsiv, Aleksandra Śmiech, Kateryna Vinokurowa, Artur Wołek oraz sprawująca opiekę merytoryczną nad aukcją dr Anna Dzierżyc-Horniak bardzo chcą pomóc w zebraniu pieniędzy na leczenie dziewczynki cierpiącej na rzadką chorobę genetyczną – SMA. Szansą jest terapia genowa. Jej koszt to 9 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać niespełna 4 mln złotych.

 

Aukcja prac odbywa się na portalu Allegro https://allegro.pl/.../ninka-choruje-na-sma-walczymy-o....

 

Dzieła można obejrzeć:

w katalogu aukcyjnym https://issuu.com/galeria1kul/docs/sztuka_dla_niny

na Facebooku https://www.facebook.com/events/286771426293354

na Instagramie Galerii 1 https://www.instagram.com/galeria1.b.slomki

Kolegium Rektorskie KUL: Zarzuty o mordy rytualne są nieusprawiedliwione

Pomawianie wyznawców judaizmu o czyny mordów rytualnych jest nieusprawiedliwione i nieuczciwe. Nie ma naszej zgody na tego rodzaju oskarżenia. Nie znajdują one uzasadnienia w faktach historycznych potwierdzonych badaniami naukowymi. Uniwersytet stoi na stanowisku wyrażanym przez Papieży potępiających zarzuty o mordy rytualne.

Uniwersytet prowadzi wielopłaszczyznową współpracę ze wspólnotą żydowską w Polsce, czego przykładem są spotkania rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego z jej przedstawicielami, jak choćby ostatnie z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem i współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prof. Stanisławem Krajewskim, do którego doszło 6 kwietnia 2021 r. W najbliższym czasie planowane są wspólne projekty dotyczące m.in. wymiany młodzieży z Polski i Izraela, przy współpracy z Ambasadą Izraela w Polsce.

                                                                                        Kolegium Rektorskie KUL


Rector's College of the Catholic University of Lublin: The allegations of ritual murder are unfounded

Allegations of ritual murder against the followers of Judaism are unjustifiable and untrue. We strongly disagree with allegations of that sort. They are unfounded both in research and historical facts. The University holds the position expressed by the Popes condemning allegations of ritual murder.

The University conducts multidimensional cooperation with the Jewish Community in Poland. One sign of this is the meetings of Fr. Prof. Mirosław Kalinowski, Rector of the Catholic University of Lublin, and the representatives of the Jewish Community. The recent meeting with Michael Schudrich, Chief Rabbi of Poland, and prof. Stanisław Krajewski, Co-chairman of the Polish Council of Christians and Jews, was held on April 6, 2021.  In the near future, there are plans for joint projects concerning, among others, youth exchange from Poland and Israel, in cooperation with the Embassy of Israel in Poland.

Rector's College of the Catholic University of Lublin

Akredytacja NAWA dla KUL

logo-nawaW wyniku postępowania o nadanie akredytacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się wśród dwunastu polskich uczelni, które otrzymały Akredytację NAWA, gwarantujących swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów.

Uzyskanie Akredytacji Agencji jest warunkiem realizacji poszczególnych typów kursów NAWA: Kursu Przygotowawczego NAWA, Letniego kursu NAWA, Zdalnego letniego kursu NAWA.

Akredytacja upoważnia do udziału w programach Agencji na realizację kursów w latach 2021-2023. Wniosek o nadanie akredytacji został przygotowany w Szkole Języka i Kultury Polskiej przy wsparciu Działu Projektów Międzynarodowych.

Ponadto Szkoła Języka i Kultury Polskiej, we współpracy ze Studium Europy Wschodniej UW, rozpoczęła realizację kursu przygotowującego do rozpoczęcia studiów w Polsce dla obywateli Białorusi w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego.

Uwzględniając ograniczenia pandemiczne, Szkoła prowadzi państwowe egzaminy certyfikatowe znajomości języka polskiego jako obcego. Najbliższy egzamin, przeniesiony z terminu marcowego, odbędzie się w dniach 8-9 maja.

Kolejne Granty Misyjne KUL przyznane


Konkurs, projekt multimedialny, konferencja naukowa i publikacja to kolejne pomysły studentów i doktorantów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Uniwersyteckich Grantów Misyjnych KUL. Podczas III posiedzenia Kapituła oceniła złożone projekty i zdecydowała o dofinansowaniu czterech z pięciu, które zostały złożone do 15 marca br. 
 
Cieszy różnorodność i pomysłowość przygotowanych aplikacji. Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL zrealizuje konkurs Kard. Stefan Wyszyński do przedsiębiorców, czyli jak służyć Bogu i Ojczyźnie prowadząc biznes i będzie skierowany do młodzieży szkół średnich. Gazeta Studencka Coś Nowego zrealizuje projekt Stefan – ubieraj się… Ubieraj się, ale nie tak się ubieraj, inaczej się ubieraj. W ramach projektu studenci dziennikarstwa KUL przygotują serię nagrań i materiałów multimedialnych w miejscach, które w sposób wyjątkowy zapisały się w życiu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wydadzą też specjalny numer gazety studenckiej dedykowanej Wyszyńskiemu. Doktorantka III roku Teologii fundamentalnej p. Ewa Banasińska przygotuje tekst dotyczący założyciela i pierwszego rektora KUL ks. Idziego Radziszewskiego pt. Myśl apologetyczna księdza Idziego Radziszewskiego – pierwszego Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zespół Doktorantów Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL zorganizuje konferencję naukową Prymasi Polski w służbie Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae. 

Gratulujemy pomysłów i zachęcamy kolejnych studentów, doktorantów, koła naukowe i organizacje studenckie do przygotowania kolejnych aplikacji w ramach
Uniwersyteckich Grantów Misyjnych KUL.

Do 15 kwietnia br. można składać kolejne wnioski na realizację grantów. Regulamin oraz szczegóły programu na stronie uniwersytetu, w zakładce Granty Misyjne KUL.

22.04 Konferencja „Zmagania z realizmem. Wokół literatury polskiej II połowy XIX wieku. W 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej”

plakat konferencji „Zmagania z realizmem. Wokół literatury polskiej II połowy XIX wieku. W 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej”Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa, Katedra Literatury Współczesnej oraz Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów zapraszają na konferencję naukową online „Zmagania z realizmem. Wokół literatury polskiej II połowy XIX wieku. W 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej”, która odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00.

 

Eliza Orzeszkowa była jedną z najwybitniejszych pisarek polskich epoki pozytywizmu. Jej twórczość zyskała również uznanie na arenie międzynarodowej, czego dowodzi fakt, że autorka „Nad Niemnem” dwukrotnie znalazła się w gronie pisarzy nominowanych do literackiej Nagrody Nobla, choć ostatecznie wyróżnienia nie otrzymała. W powieściach Orzeszkowej możemy odnaleźć bogaty obraz życia społecznego przełomu XIX i XX wieku, a w trakcie konferencji zostaną omówione m.in. jej poglądy na karę śmierci.

 

Przypadająca 6 czerwca 2021 roku rocznica urodzin pisarki stanowi okazję do podjęcia refleksji naukowej nie tylko nad jej twórczością, ale także literaturą polską II połowy XIX wieku, która pomimo upływu czasu nadal cieszy się popularnością. Dowodzi choćby tego chiński przekład „Janko Muzykanta” Henryka Sienkiewicza, a także motywy z „Lalki” Bolesława Prusa, które możemy odnaleźć w polskiej literaturze steampunkowej.

 

Program

22-23.04 Sympozjum „Odkłamać słowo – spór o miejsce retoryki w kulturze”

2021_odklamac_slowo_1_Zapraszamy do udziału w Sympozjum „Odkłamać słowo – spór o miejsce retoryki w kulturze”, które odbędzie się 22-23 kwietnia 2021 r. To ważne zagadnienie, jakim jest rola retoryki w kulturze zostanie omówione w różnych kontekstach, m.in.: edukacji, prawa, mediów, polityki, teatru, literatury. Warto posłuchać ciekawych prelegentów z Polski i zza granicy, którzy dzielić się będą swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i swoimi przemyśleniami. Wśród nich znajdą się profesorowie z uczelni polskich, jak i ze Stanów Zjednoczonych.

 

Program

 

22 kwietnia 2021 (czwartek) - http://bit.ly/slowo_czwartek

23 kwietnia 2021 (piątek) Sesja doktorancko-studencka - http://bit.ly/slowo_piatek

 

Sympozjum organizuje Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL, Katedra Historii Filozofii UKSW, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a także Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii” i Adler Institute z USA. Będzie to już XX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu.

28.04 Seminarium "Czy Bóg jest rzeczywiście odległy?"

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zapraszają na Lubelskie Seminarium Otwarte im. ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB pt. Czy Bóg jest rzeczywiście odległy? W kręgu filozofii Dionizego Areopagity i Grzegorza Palamasa. Gościem seminarium, które rozpocznie się we środę 28 kwietnia 2021 r. o godz. 17.00, będzie dr Agnieszka Świtkiewicz-Blandzi.
 

28.04 Ekumeniczny Lublin: "Wychowanie do dialogu"

Wychowanie do dialoguWychowanie do dialogu” to temat kolejnego spotkania w ramach programu „Ekumeniczny Lublin 2021. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. Gośćmi debaty, którą poprowadzi proboszcz lubelskiej parafii luterańskiej ks. Grzegorz Brudny, będą: psycholog z Katedry Psychologii Klinicznej KUL dr Małgorzata Łysiak, pedagog z Katedry Pedagogiki Religii i Kultury ChAT oraz biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i kierownik Katedry Teologii Systematycznej bp prof. Marcin Hintz. Debata, w trybie zdalnym, odbędzie się w środę, 28 kwietnia 2021 r., o godz. 19.00. Bezpośrednia transmisja na stronie: ekumenizmlublin.pl.

17-21.05 Wykłady im. Stanislawa Kamińskiego

Wydział Filozofii zaprasza na Wykłady im. Stanisława Kamińskiego organizowane przez Katedrę Metodologii Nauk KUL. Tegoroczna, już dwudziesta edycja, która odbędzie się pomiędzy 17 a 21 maja 2021 r. zatytułowana jest A Singular Universe. Reflections from Physics for Philosophers of Nature. Wykłady poprowadzi Ksiądz Profesor Javier Sánchez-Cañizares z Uniwersytetu Nawarry (Hiszpania).

Z powodu pandemii COVID-19 wykłady zostaną poprowadzone poprzez platformę MS Teams. W ramach wykładów zostanie przeprowadzone otwarte seminarium.