Dr. Ewelina Purc e-mail: ewelina.purc@gmail.com

 

Research interests

Psychology of training and development, work and organizational psychology, entrepreneurship, personality psychology, sociology of culture 

 

ResearchGate
Google Scholar
Academia.edu

 

Publications

 • Purc, E., Laguna, M. (2017). Factorial structure and measurement invariance of the Innovative Behavior Questionnaire. The Journal of Creative Behavior. doi: 10.1002/jocb.215
 • Laguna, M., Purc, E. (2016). Personality traits and training initiation process: Intention, planning, and action initiation. Frontiers in Psychology, 7:1767. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01767
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny. Organizacja i Kierowanie, 2(167), 141-154.
 • Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Short measure of personality TIPI-P in a Polish sample. Roczniki Psychologiczne, 17 (2), 421-437.

 

Conferences 

 • Poręba, A., Purc, E. (2017, June). Rodzina jako źródło wsparcia w sytuacji choroby nowotworowej. Speech presented at the International Conference „Problemy Współczesnej Rodziny”, Warsaw.

 • Purc, E., Laguna, M., Moriano, J. A., Gorgievski-Duijvesteijn, M. (2017, May). How entrepreneurs’ personal values are related with employees’ performance? A multilevel study. Poster presented at European Association of Work and Organizational Psychology Congress, Dublin.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2017, May). Employee’s innovative behavior: Personal values’ perspective. Speech presented at European Association of Work and Organizational Psychology Congress, Dublin.

 • Purc, E. (2017, May). Cross-cultural invariance of the personal initiative measure. Poster presented at 7th Conference Closer to Emotions, Lublin.

 • Purc, E. (2017, April). Mierzyć tym samym, ale czy zawsze to samo? Równoważność pomiarowa testów. Speech presented at 8th Psychology Conferences, Wroclaw.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych. Oral presentation at 13th PSPS Congress, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Polska adaptacja Kwestionariusza Zachowań Innowacyjnych. Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). W jaki sposób wartości pracowników przyczyniają się do ich innowacyjności? Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.
 • Purc, E. (2016, June). Why employees behave innovatively? – values’ approach to innovation research. Poster presented at 1th Polish Conference on Innovative Research Projects.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, May). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. Poster presented at 2nd PSPO Congress, Sopot.
 • Purc, E., Purc, D. (2016, April). Menopauza - jest się czego bać? Satysfakcja z życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Poster presented at23rd Polish Conference on Psychological News "Aktualia", Lublin.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, March). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. Poster presented at 2nd Polish-American Scientific Seminar "Building Inclusive Communities", Lublin.
 • Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, December). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. Speech presented at Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference, Boston, USA.
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Laguna, M., Ujas, J. (2015, July). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2014, December). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Poster presented at the 1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.

 • Mielniczuk, E., Purc, E. (2014, December). Jak zasoby ludzkie wpływają na innowacyjność i sukces gospodarczy? Workshop performed at the  1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.

 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, November). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Poster presented at the International conference: “What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Warsaw.  

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Speech presented at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Laguna, M., Purc, E., Mielniczuk, E., Bąk, W., Oleś, P., (2014, lipiec). Polish adaptation of the Ten Item Personality Inventory (TIPI). Poster presented at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Purc, E., Laguna, M. (2013, May). Osobowość a motywacja do podejmowania szkoleń [Personality and training motivation]. Poster presented at 5th Conference Closer to Emotions, John Paul II Catholic University of Lublin.
 • Futera, A., Kistelska, H., Prochowicz, J., Purc, E. (2012, May). Przebadano czy przebadałam? – wpływ form osobowych i nieosobowych na recepcję tekstów naukowych. Speech presented at 5th Students' Forum of Research on Language, University of Warsaw.

 

Grants and scholarships

 • Investigator in an international research project "Multilevel analysis of entrepreneurial success" (MULTEN) financed by the National Science Centre, Poland, in cooperation with Erasmus University of Rotterdam and Spanish University for Distance Education UNED (10.2014 - 05.2017)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant WNS: "Wartości a innowacja w organizacji" (2015)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant WNS: "Cechy osobowości i ich rola w aktywności rozwojowej" (2014)
 • Investigator in research project funded by the Polish government: Personal and organizational characteristics related to training motivation (2011-2014)
 • Erasmus Intensive Programme Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: advanced research methods, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands (June 8 – 19, 2013)